Van Brötchen naar dreuge worst! Uitwisseling  tussen Duitse en Nederlandse dorpen

Internationale excursie en uitwisseling  tussen Duitse en Nederlandse dorpen over het behoud van dorpsvoorzieningen

Op 21 november zijn 40 vertegenwoordigers van dorpen uit Drenthe en Emsland in het kader van het Interreg programma ‘Dorf im Dialog’  op bezoek geweest bij een viertal inspirerende initiatieven aan beide zijden van de grens! Doel was om te leren van elkaar. De excursie startte in Niederlangen met de beroemde Duitse Brötchen.  In Duitsland zijn twee dorpswinkels bezocht, in Niederlangen en in Hebelermeer. Twee winkels die elk op een hele verschillende manier zijn ontstaan en worden geëxploiteerd. De een als vereniging, met een eenmalige inleg van de leden en de andere met een langjarig contract met de ondernemer. In beide gevallen resulterend in een lokale ontmoetingsplek waar bewoners gemotiveerd zijn er te kopen en de winkel in stand te houden. Naast de winkels is er ook een bezoek gebracht aan de Geitenboerderij in Hebelermeer, een onderneming met regionale ambities en afzetmarkt, maar die ook  verkooppunten voor de geitenkaas heeft in deze dorpswinkels.

In Nederland is een kleinschalige nieuwe woonzorgvoorziening in Nieuw Schoonebeek bezocht: een zorgcentrum dat in het dorp in een behoefte voorziet en met meer dan 35 vrijwilligers het dorp ook betrekt bij de dagbesteding en de zorg. Hier werd ook de Duitse en Nederlandse bekostiging van de zorg met elkaar vergeleken en werd gekeken hoe een kleinschalige woonzorgvoorziening voor ouderen toch mogelijk is in een klein dorp. In Hollandscheveld is de dag afgesloten met een presentatie van het zeer goed bezette dorpshuis en de indrukwekkende geschiedenis ervan. Ook is hier de zorgcoöperatie ‘Hollandscheveld verbindt’  gepresenteerd; een zorgcoöperatie die de toegang van de bewoners naar steun, hulp en zorg zeer laagdrempelig maakt. De coördinator van de zorg zit niet in het gemeentehuis of elders, maar is steeds zichtbaar en bereikbaar in het éigen dorpshuis of herkenbaar op de fiets in het dorp! De dag werd typisch Drents met dreuge worst afgesloten.

Het doel van het uitwisselingsprogramma tussen het Kreisland Emsland en de BOKD is om tot een gemeenschappelijke gereedschapskist te komen voor dorpsontwikkelingsprocessen. Hiervoor werken we samen met twee dorpen in Drenthe; Oranjedorp en Exloo en twee dorpen in het Emsland; Dohren en Langen. Het is ook de bedoeling dat deze dorpen hun ervaringen met elkaar gaan delen.

Eind februari organiseren we een bijeenkomst over de toekomst van dorpen. Deelname is voor al onze ledendorpen.