Update stappenplan en checklist Fondsenwerving

BOKD heeft voor dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen die aan de slag willen met fondsenwerving een handig stappenplan en checklist fondsen opgesteld. Het stappenplan biedt houvast in welke stappen je zou kunnen zetten bij het werven van fondsen. De checklist fondsen biedt een overzicht van fondsen die de afgelopen jaren met succes zijn aangeschreven door dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen.

Beide documenten zijn te downloaden: