Univé Buurtfonds

We kennen Univé als verzekeraar, maar ze hebben ook diverse fondsen voor maatschappelijke initiatieven. Een daarvan is het Univé Buurtfonds. Doel van dit fonds is mensen in dorpen en wijken te ondersteunen bij hun initiatieven middels eenmalige financiële ondersteuning. Het gaat meestal om bedragen tussen de € 5.000 en € 10.000.

Univé heeft ook nog diverse andere, vaak regio gebonden fondsen en sponsormogelijkheden.