Uitvoering LEADER projecten Zuidoost een Zuidwest Drenthe

leader

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP 3) wordt het LEADER-programma voor de regio Zuidoost- en Zuidwest Drenthe opengesteld om de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest Drenthe te versterken.

Er kan vanaf 17 mei tot en met 27 juni 2016  subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die bijdragen aan de doelen van de LOS. Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe hebben alle doelen en thema’s bepaald die aansluiten bij de sterke en zwakke punten van het desbetreffende gebied.

De thema’s zijn als volgt:

Zuidoost-Drenthe
 • Versterken lokale samenwerking
 • Versterken van de toeristische sector
 • Versterken van het mkb
 • Verbeteren woon- en leefomgeving
 • Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid

Leader Zuidoost Drenthe is toegespitst op de plattelandsgebieden van de gemeente Emmen, gemeente Coevorden, gemeente Borger-Odoorn en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa & Hunze.

Zuidwest-Drenthe
 • Bijdrage aan lokale economie
 • Behoud werkgelegenheid
 • Verbetering voorzieningenniveau
 • Bevorderen stad-platteland relatie
 • Cross-overproject

Bovenstaande thema’s zijn verwerkt in twee afzonderlijke programmalijnen:

 1. Be good: kwaliteitsverbetering in de vrijetijdssector
 2. Tell it: promotie en marketing in de vrijetijdssector

In het geval van programmalijn ‘Be Good’ dient de aanvrager volgens het handelsregister van de KvK gevestigd te zijn in de gemeente Westerveld, De Wolden, Meppel, Hoogeveen of Midden-Drenthe, daar toeristische ondernemingsactiviteiten uit te voeren of zich daar voor dagattracties te gaan vestigen.

Voor meer gedetailleerde informatie klikt u hier.

Heeft u ondersteuning nodig bij het uitwerken van uw voorstel neem dan contact op met BOKD Projectbureau, Luit Hummel, telefoon 06-37271453.

 

sensor-snn

overzicht