Uitslag aantal dorpshuizen dat TOGS heeft aangevraagd

BOKD heeft in augustus een vragenlijst gestuurd naar buurt- en dorpshuizen met de vraag of zij een aanvraag hadden ingediend voor de TOGS en zo niet waarom niet. De aanleiding daartoe was dat er landelijk bij het RVO 1185 aanvragen zijn ingediend op een totaal van ongeveer 3000 buurt- en dorpshuizen en multifunctionele centra in Nederland. Naar aanleiding daarvan waren wij benieuwd naar de situatie in Drenthe.

We hebben de vragenlijst verspreid onder alle buurt en dorpshuizen en MFA’s in Drenthe en respondenten van de enquête ‘meten gevolgen coronacrisis voor dorpshuizen en dorpsorganisaties’ die we in april van dit jaar hadden uitgezet.

Op onze vragenlijst hebben we 75 reacties gehad waarvan 72 van buurt en dorpshuizen. Maar liefst 48 dorpshuizen hebben direct (aanvraag door dorpshuisbestuur) of indirect (aanvraag via pachter) een aanvraag ingediend en € 4.000 euro ontvangen. 21 dorpshuizen kwamen niet in aanmerking omdat hun vaste lasten en/ of gederfde inkomsten lager waren dan € 4.000.

Twee dorpshuizen gaven aan geen aanvraag te hebben ingediend, omdat zij over een onjuiste SBI-code beschikken. Dat is jammer, want het was mogelijk om de SBI code aan te passen. Twee andere dorpshuizen hadden om principiële redenen geen aanvraag ingediend. Zij hadden de extra bijdrage van het Rijk niet nodig.