Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 april

Uitnodiging aan alle dorpen, dorpshuizen en individuele leden

Het bestuur van BOKD nodigt u graag uit voor haar Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 april in De Spil te Gasselternijveen. Voor de pauze het formele gedeelte en na de pauze staat Ferenc van Damme op de spreekstoel.

We vissen in dezelfde vijver, het zijn altijd dezelfde mensen die het moeten doen”
“Vrijwilligers willen alleen nog klussen met een kop en een staart”
“Het is moeilijk om iemand voor in het bestuur te vinden”
“Er komt steeds meer op het bordje van de vrijwilliger terecht”
“De gemeente betrekt ons te laat bij hun plannen”
“De jeugd doet niet meer mee”
“Er komen geen mensen meer op onze activiteiten; Algemene Ledenvergadering”

Een aantal leden heeft afgelopen najaar op de Dorpenmiddag al kennis gemaakt met de bevlogenheid van Ferenc van Damme. Zijn verhaal over verandering van burgerschapsstijlen én wat dat betekent voor besturen van dorpen en dorpshuizen wekte de nodige interesse.

BOKD wil haar leden dit voorjaar nader met zijn verhaal kennis laten maken. Niet alleen vanuit de theorie, vooral vanuit de vraagstukken van de Drentse dorpen. We starten op onze Algemene Ledenvergadering.

Uitkijkende op een voor ons allen inspirerende avond, graag tot ziens,
Jofien Brink

Agenda

Formele vergadering

 1. Opening vergadering 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststelling Concept notulen ALV 19 april 2017
 5. BOKD Ledenjaarverslag 2017
 6. Jaarrekening BOKD 2017
 7. Verslag kascommissie en verlenen décharge aan penningmeester en bestuur voor het gevoerde beleid in 2016.
  Kascommissie: Jan Smit, buurtschap Nietap-Terheijl en Hermien Schoon, Belangenvereniging Zeijen
 8. Vaststellen Begroting BOKD 2018
 9. Wat zijn de plannen, activiteiten conform Werkplan 2018
 10. Rondvraag

* Voor inzage in de (formele) documenten klikt u bij punt 4, 5, 6, 8 en 9 op het onderstreepte woord. Wenst u voorafgaand aan de vergadering meer informatie over één en ander, neem dan via mail contact op met Sonja Corsmit.

U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldformulier

 

overzicht