Uitnodiging congres Anders Bereikbaar

De bereikbaarheid van het platteland is een veel besproken thema in Drenthe. Naast de eigen auto en openbaar vervoer (trein, bus en buurtbus) ontstaan er allerlei alternatieve vormen van vervoer in kleine kernen.

De BOKD neemt namens de Drentse dorpen deel in het Consumentenplatform Openbaar Vervoer. In die hoedanigheid mogen we de Drentse dorpen uitnodigen om deel te nemen aan het congres ‘Anders Bereikbaar’ op 13 oktober.

Tijdens dit congres zijn er diverse workshops rondom de thema’s mobiliteit en bereikbaarheid van steden en het platteland. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de kansen voor alternatieve vervoersmogelijkheden.

Meer info vindt u hier.

overzicht