BOKD Algemene Ledenvergadering woensdag 21 april van 19.30 -21.30 uur

Graag nodigen we je uit voor onze Algemene Ledenvergadering, helaas zal deze dit jaar geheel online plaatsvinden, de vergadering start om 19.30 uur. Naast het formele gedeelte van de vergadering is daarna ook ruimte voor kennisdeling en gezelligheid waarbij een aantal sprekers een bijdrage levert aan onze vergadering:

Drentse dorpenquiz

Streektaaldeskundige Abel Darwinkel presenteert een nieuwe versie van de Drentse dorpenquiz. Met 20 pittige vragen, waaronder vragen uit het rijke verleden van 45 jaar BOKD. De winnaar krijgt een leuk prijsje toegezonden.

Per 1 juli treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking

De bedoeling van de wet is om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders beter en duidelijker te regelen en om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen. Deze wet heeft ook gevolgen voor Dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen, maar wellicht minder ingrijpend dan je in eerste instantie zult vermoeden.

Mr. René Luinstra, advocaat en partner bij De Haan Advocaten & Notarissen (Groningen/Assen), vertelt over de gevolgen van de WBTR voor verenigingen en stichtingen en gaat in op vragen van de deelnemers.

Lees alvast ons artikel over de WBTR.

Rondreizend Dorpendagboek

Ter voorbereiding op de Drentse Dorpendag die later dit jaar plaatsvindt, presenteren we op de Algemene Ledenvergadering het Dorpendagboek. Een rondreizend boek, afgeleid van de methodiek Dorpsdagboeken die een aantal dorpen en dorpshuizen al gebruikt hebben voor (dorps)visietrajecten. In dit artikel vind je meer informatie over de methodiek Dorpsdagboek.

Opgave

Deelnemers aan onze Algemene Ledenvergadering krijgen per post iets toegezonden, dat tijdens de bijeenkomst goed van pas gaat komen. Vandaar dat we je vragen je adresgegevens in te vullen. Voor aanmelding, klik hier.

Agendapunten

Goedkeuring jaarstukken 2020 door de vergadering:

*De notulen zijn na afloop van de vergadering naar onze leden gestuurd en de opmerkingen die we daarop ontvangen hebben, zijn verwerkt.

* Naast het jaarverslag dat we over 2020 maken voor onze leden moeten we ons ook aan de provincie verantwoorden voor de werkzaamheden die we uitvoeren.

Onze kascommissie is op 15 april bijeen geweest voor de controle van de jaarstukken. De jaarrekening is opgesteld door HD Accountants en daarvan is een samenvatting door penningmeester Gerard Klein Koerkamp gemaakt.

De kascommissie bestaat in 2021 uit Willy Groen, namens Dorpsgemeenschap Uffelte en Aukje Streefkerk names dorpshuis De Tille Witteveen.

5) Ter akkoord af- en aantreding bestuursleden
Aftredend en niet meer herkiesbaar na 3 termijnen van 4 jaar bestuursleden Hans Peeters en Grietus Ensing.
Kandidaatstelling en benoeming bestuursleden Gerrit Volkers en Anda Vonk, Tegenkandidaten kunnen zich melden bij voorzitter Jofien Brink via info@bokd.nl

6) Aftreden leden Raad van Advies
Het bestuur laat weten dat in 2020 Christel Vandermaelen en Karin Zwaan zijn afgetreden als leden van de Raad van Advies Dorpshuizen.

Er is ruimte voor het stellen van vragen en mogelijk kunnen we die ter plekke beantwoorden. Alle vragen en antwoorden worden na afloop gepubliceerd in de concept notulen van 21 april. Inzake bovenstaande agendapunten kun je tot zondag 18 april 18.00 uur je vraag per mail stellen aan Sonja Corsmit.

Tijdens de vergadering leggen we de beslissingen vast via een digitale stemmogelijkheid / online handopsteken. De vergadering zal online in zijn geheel worden opgenomen, waardoor we de stemming ook kunnen notuleren.