Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BOKD

THEMA: Maatschappelijk waarde is meer dan een rijtje cijfers!

Op woensdagavond 1 juni organiseren wij onze algemene ledenvergadering (ALV). Je bent van harte welkom. We organiseren de avond in Dorpshuis De Heugte (Lijsterstraat 1) in Nieuw-Balinge.

Programma

Voorprogramma

17:30 – 18:15 Inloop met een lichte broodmaaltijd
18:15 – 19:00 Rondleiding door het dorpshuis
De Heugte is Dorpshuis van het jaar 2020. De afgelopen jaren heeft het dorpshuis zich ingezet om de functie van het dorpshuis te verbreden: zij hebben een fitnessruimte gemaakt. Zij deden dit vanuit het project Functieverbreding Dorpshuizen. De inspanningen en resultaten deelt het dorpshuis graag met ons via een rondleiding door bestuurslid José Post.

Algemene ledenvergadering

19:00 – 19:45 Algemene Ledenvergadering
Kijk voor de agenda en de stukken op de website van de BOKD.
Ben je geen lid? Je bent als toehoorder van harte welkom bij de ALV.

19:45 – 20:00 Pauze

Themabijeenkomst

20:00 – 21:15 Maatschappelijk waarde: meer dan een rijtje cijfers!
Het thema van de bijeenkomst is: de maatschappelijke waarde van elk dorp(sinitiatief).
Elke dorp, buurt- of dorpshuis of initiatief vanuit inwoners levert een waarde aan bijvoorbeeld  verbondenheid en duurzaamheid. Deze maatschappelijke waarde krijgt steeds meer positie in gesprekken met o.a. gemeenten of bewoners: ‘Wat leveren jullie op?’. We laten je tijdens deze bijeenkomst graag kennis maken met hoe je de maatschappelijke waarde van jouw organisatie of initiatief concreet kunt maken en wat jij hieraan hebt. Op basis van praktische ervaringen uit een paar dorpen.

Onderzoeker Erik Meij (CMO STAMM) houdt een inleiding over het onderwerp Maatschappelijke waarde. Daarna volgen praktijkvoorbeelden in een actief panelgesprek met enkele dorpen en dorpshuizen.

21:15 – 21:30 Nazit 

AAnmelden

Mooi dat je wilt komen: graag vernemen we van je bij welk onderdeel of onderdelen je aanwezig bent.