Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BOKD

Zoas we ‘t al jaoren döt, zoas wij praot’n

Op woensdagavond 24 april nodigen wij je uit voor een laagdrempelige ‘Drentse Aovend’ waarin we praten over hoe we het al jaren doen, en de taal die ons verbindt. Een avond vol informatie, tradities en gezelligheid, waar de Drentse identiteit centraal staat. We organiseren onze algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar in Dorpscentrum Eexterveen (Dorpsstraat 41/41a) in Eexterveen.

Programma algemene ledenvergadering

19.30-20.15 uur Algemene Ledenvergadering (inloop vanaf 19.15 uur)

Goedkeuring jaarstukken 2023 door de vergadering.
Voor het downloaden van de jaarstukken (punt 1 tot en met 4) klik je hier.

1) Ter akkoord: concept notulen 18 april 2023

* De notulen zijn na afloop van de vergadering naar onze leden gestuurd en de opmerkingen die we daarop ontvangen hebben, zijn verwerkt.

2) Ter akkoord; concept Jaarverslag 2023

3) Ter akkoord: concept Jaarrekening 2023

Onze kascommissie komt dinsdag 9 april bijeen voor de controle van de jaarstukken. De jaarrekening is opgesteld door Companium accountants en advieskantoor uit Emmen.
De kascommissie bestaat in 2023 uit Emko Dolfing namens Dorpsbelangen Spier (2e jaar) en Bert van ‘t Oever (1e jaar) namens Dorpshuis Over Enthinge uit Dwingeloo.

4) Ter akkoord: concept Begroting 2024

5) Ter kennisgeving BOKD Beleidsplan 2025 – 2029

6) Ter akkoord af- en aantreding bestuursleden

Kandidaten die worden voorgedragen door het bestuur zijn Ramona Rösener Manz – van der Walle en Ramon van der Sleen. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voorafgaand aan de ledenvergadering melden bij Sonja Corsmit via s.corsmit@bokd.nl. Aftredend en niet meer herkiesbaar is voorzitter Jofien Brink.


7) Aftreden leden Raad van Advies
Het bestuur laat weten dat in 2023 is afgetreden Henk de Vries uit Emmen als lid van de Raad van Advies dorpshuizen.

Er is ruimte voor het stellen van vragen en mogelijk kunnen we die ter plekke beantwoorden. Alle vragen en antwoorden worden na afloop gepubliceerd in de concept notulen van 24 april. Inzake bovenstaande agendapunten kun je tot zondag 11 april 18.00 uur je vraag per mail stellen aan Sonja Corsmit via info@bokd.nl. Ben je geen lid? Je bent ook als toehoorder van harte welkom bij de ALV.

20.15-20.30 uur Pauze

20.30 – 21.30 uur Naoberschap, zo giet dat hier in Drenthe

We tuigen na de pauze het Drents dorpenpodium op en organiseren een Drentse Aovend over Naoberschap en de Drentse streektaal. In samenwerking met dorpsbelangen Eexterveen over naoberschap en met Huus van de Taol over de verbindende kracht van de Drentse Streektaal.

Ontdek de Drentse gezelligheid tijdens onze Drentse Aovend. Een gezellige avond over Drentse naoberschap, Drentse tradities en het Drents. Naoberschap is meer dan alleen een kopje suiker lenen bij de buren; het is een Drentse traditie. Een manier van leven waarin we met elkaar de dorpen leefbaar houden. Laat je inspireren door mooie Drentse voorbeelden. Met welke naober kom jij naar deze Drentse avond?  

21.30 uur Nazit

Mocht je problemen ondervinden met het invullen van onderstaand aanmeldformulier mail je aanmelding dan naar Sonja Corsmit via info@bokd.nl

Aanmelden Algemene Ledenvergadering 24 april 2024

Naam contactpersoon(Vereist)