Uitkomsten Energiescans dorpshuizen

Afgelopen maanden zijn bij tien dorpshuizen in Drenthe energiescans uitgevoerd door Syplon. Dit zijn scans die de besparingsmogelijkheden van een gebouw in kaart brengen, gebaseerd op het huidige energieverbruik, de gebruikers en de bouwkundige aspecten van het gebouw.

Een energiescan levert naast een lijst met energiebesparende maatregelen, ook inzicht op in de energiestromen van het dorpshuis. Zo wordt het verbruik per ruimte inzichtelijk gemaakt, en worden de elektriciteitsstromen in kaart gebracht. Deze informatie geeft het dorpshuis handvatten om zelf met maatregelen te komen om het energieverbruik te verminderen.

belangrijkste uitkomsten

Gemiddeld blijkt dat er per dorpshuis 4 maatregelen binnen vijf jaar terug verdiend worden. Na deze vijf jaar betekent dit een structurele besparing op het energieverbruik, en de kosten!

Gemiddeld kan er circa 62% elektriciteit per dorpshuis bespaard worden, en circa 52% gas! Ook blijkt dat er nog veel conventionele verlichting in dorpshuizen aanwezig is, zoals spaar- en gloeilampen.

Zonnepanelen kunnen ook een grote rol spelen in het verduurzamen van dorpshuizen. Bij meer dan de helft van de onderzochte locaties wordt geadviseerd om zonnepanelen te plaatsen.

Wanneer gekeken wordt naar de investering en besparing van alle energiebesparende maatregelen, komt de totale terugverdientijd uit op gemiddeld 12 jaar. Het is uiteraard aan het dorpshuis om te bepalen welke maatregelen wel en niet uitgevoerd worden. De BOKD kan hierin eventueel ondersteunen, door het organiseren van een gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld ledlampen of zonnepanelen.

meer informatie over (Gratis!) energiescan?