Ubo-register ook voor dorpsbelangen en dorpshuizen

Stichtingen en verenigingen hebben nog tot 27 maart 2022 de tijd om zich in te schrijven in het UBO-register. Conform Europese wetgeving zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels om witwassen van geld tegen te gaan.

Besturen van dorps- en buurthuizen en dorpsbelangenorganisaties vallen ook onder de regeling. Want enkele van de rechtsvormen die zie zich in moeten schrijven zijn:

  • Stichtingen
  • Verenigingen:
    • met volledige rechtsbevoegdheid
    • met beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming
  • Coöperaties

Meer informatie

Inschrijven in het register

Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel.