Twee inzendingen dorpsvernieuwingsprijs uit Drenthe

Op 21 november staat het symposium ‘Zorg op het Dorp’ op de agenda, waarbij ook de winnaar van de felbegeerde Dorpsvernieuwingsprijs 2023 zal worden onthuld. Uit de provincie Drenthe hebben twee zorgzame initiatieven zich aangemeld voor de dorpsvernieuwingsprijs.

Dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen: Naoberschap in Actie

Sinds haar oprichting heeft Gasselternijveen zich ingezet om het concept van ‘Naoberschap’ nieuw leven in te blazen en te verrijken. Hun doel is om eenzaamheid in het dorp te bestrijden en ouderen in de gemeenschap en daarbuiten dagbesteding te bieden.

De coöperatie heeft als centrale missie om de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Vooral de zorg voor oudere hulpbehoevende inwoners en het versterken van de sociale samenhang binnen de gemeenschap vormen belangrijke uitdagingen. De Brug heeft een aantal initiatieven ontplooid om deze doelen te verwezenlijken, waaronder:

  • Een warme en gastvrije Huiskamer waar oudere inwoners drie keer per week terechtkunnen voor zinvolle dagbesteding, begeleid door toegewijde vrijwilligers.
  • Het Bezoekmaatjes-project, waarin inwoners die behoefte hebben aan gezelschap, bezoek ontvangen van vrijwilligers.
  • Wekelijkse gezamenlijke maaltijden voor armlastige of alleenstaande inwoners tijdens de wintermaanden.
  • Het organiseren van informatieve thema-avonden over onderwerpen zoals armoede en stigmatisering, vergezeld van een gemeenschappelijk buffet en lokale optredens.

Levensloopbestendig Wonen in Vledder: Bouwen aan Samenhang

In Vledder heeft de lokale gemeenschap zelf een woonzorgcentrum gerealiseerd, waar inwoners van Vledder en omliggende gebieden een thuis kunnen vinden. Dit is slechts een van de vele initiatieven die de mensen van Vledder hebben ontplooid om voor elkaar te zorgen. Het motto is “Omkiek’n naor elkaor,” wat zich vertaalt naar “Omzien naar elkaar.”

Er zijn in Vledder diverse burgerinitiatieven ontplooid met het oog op het opbouwen van een inclusieve dorpsgemeenschap. Deze initiatieven omvatten:

  • De oprichting van een Informatie- & Contactcentrum voor welzijn en zorg genaamd Naobuur in 2015
  • De bouw van een energieneutraal woonzorgcentrum genaamd De Borgstee in 2021, het project “Omkiek’n naor elkaor” in 2021
  • De oprichting van stichting Naobuurtbus in 2022. Momenteel loopt er een project gericht op het bevorderen van langer zelfstandig thuis wonen.

Deze initiatieven zijn gebaseerd op inzichten verzameld tijdens jaarlijkse buurtgesprekken, waarbij maar liefst 250 dorpsgenoten betrokken zijn. De uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid tot een zorgvisie, infrastructuuranalyse en een visie op levensloopbestendig wonen, wat uiteindelijk resulteerde in de bouw van De Borgstee, een woonzorgcentrum.

De Borgstee is milieubewust door haar gasloze, energieneutrale ontwerp en duurzame bouwmaterialen, maar het maakt ook gebruik van zonnepanelen en lucht/warmtepompen voor haar energievoorziening.

Beide initiatieven, Dorpscoöperatie de Brug en Levensloopbestendig Wonen in Vledder, tonen naoberschap, gemeenschapszin en zelfredzaamheid, en ze hebben de lat hoog gelegd voor dorpsvernieuwing en zorg op het platteland. We kijken uit naar de bekendmaking van de winnaar op het aanstaande symposium.