Tiny Houses in Gasselternijveen !?

In de zomer van 2021 heeft dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen een breed gedragen dorpsinitiatief ingediend om Tiny Houses te kunnen plaatsen in het dorp.

De doelstelling van het plan was om vooral starters op de woningmarkt, (jongeren, alleenstaanden en inwoners met een smalle beurs) te helpen bij het vinden van passende woonruimte in het eigen dorp.

De dorpscoöperatie voelde zich bij het indienen van het initiatief gesterkt door de gemeente, die een Woonvisie opgesteld had, waarin dezelfde streefdoelen opgenomen waren Na lang aandringen stemde de gemeente uiteindelijk in met het plan, maar dan moest er wel voldaan worden aan een hele reeks voorwaarden. De beschikbare kavels moesten in CPO-verband uitgeven worden en er moest een maandelijkse erfpachtcanon betaald worden.

Omdat de dorpscoöperatie vreesde dat de voorwaarde voor het uitgeven van de kavels in CPO- verband (CPO = collectief particulier opdrachtgeverschap) wel eens een groot struikelblok zou kunnen vormen, alsmede de optie om de kavels te moeten kopen, organiseerde de dorpscoöperatie, na overleg met en instemming van de gemeente een aantal informatieavonden voor geïnteresseerde inwoners.

Het bleek al gauw dat de optie om te kopen voor de meeste belangstellenden een onhaalbare zaak was. De mogelijkheid om te kunnen huren bleek voor velen realistischer, temeer toen de dorpscoöperatie erin slaagde om een investeerder te vinden, die de Tiny Houses voor een aanvaardbaar huurbedrag kon aanbieden. Uiteindelijk bleek het betalen van de maandelijkse erfpachtcanon een te groot struikelblok omdat daarmee te hoge maandelijkse lasten gecreëerd werden. Daardoor bleek dat de voorgestelde huurconstructie voor de meeste geïnteresseerde inwoners een onhaalbare zaak zou worden.

Bij navraag bleek dat de gemeente onwrikbaar was m.b.t. de voorwaarden voor het uitgeven van de kavels. Daarop heeft de dorpscoöperatie tot haar grote spijt, besloten haar bemiddelingspogingen te staken.

De dorpscoöperatie ziet nu een scenario uitkomen, waarbij de Tiny Houses straks door financieel daadkrachtige mensen van buitenaf gekocht worden of als een (soort van) tweede woning gebruikt gaan worden.

Uiteraard is men in Gasselternijveen beslist niet afkerig van nieuwe inwoners, die van buitenaf komen. Nieuwe inwoners betekenen immers een impuls voor het dorpsleven. Maar deze gang van zaken komt volstrekt niet overeen met de oorspronkelijke bedoeling om passende woonruimte te scheppen voor de starters uit het eigen dorp e.o.

Al met al een zeer teleurstellende en frustrerende gang van zaken voor zowel de dorpscoöperatie als het dorp, die van een aanvankelijk enthousiast begroet dorpsinitiatief niets terecht zien komen.