Themabijeenkomst Zorgen doen we Samen van 15-12-2020 uitgesteld tot nadere berichtgeving

Op 15 december was door de Kracht van de Veenkoloniën de derde themabijeenkomst Zorgen doen we Samen, gepland. De eerste twee bijeenkomsten over dit thema in maart en september 2020 zijn goed verlopen. De succesformule voor deze bijeenkomsten is de directe uitwisseling en contacten tussen de bewonersinitiatieven.

De kracht van deze bijeenkomsten is dat je elkaars aanwezigheid als het ware voelt. Reden voor ons om ook de derde bijeenkomst fysiek te organiseren. Dit met inachtneming van de geldende maatregelen, zonder de grenzen van het mogelijke op te zoeken. Digitale uitwisseling zou niet hetzelfde resultaat opgeleverd hebben. De signalen rondom Corona waren eind november positief met een daling van het aantal besmettingen. Voor ons op dat moment voldoende aanleiding om de derde bijeenkomst te plannen, uitgaande van de geldende maatregelen.

De realiteit heeft ons echter ingehaald. Helaas is het zo dat in de eerste week van december het aantal besmettingen weer aan het toenemen is. In directe contacten met initiatiefnemers en gemeenten signaleerden we terughoudendheid ten aanzien van fysiek bijeenkomen. Dit blijkt ook uit het beperkte aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst. De oproep van Premier Rutte op 8 december was voor ons doorslaggevend, alle niet persé noodzakelijke contacten vermijden!

Hierom hebben we besloten de bijeenkomst van 15 decenber te annuleren. We houden u op de hoogte over nieuwe mogelijkheden om in de nabije toekomst aandacht te besteden aan het thema Zorgen doen we Samen. En wanneer de RIVM dit toelaat en we voorzichtigheid in acht kunnen nemen, brengen we u op de hoogte van een opnieuw te organiseren bijeenkomst.

Contact met Luit Hummel

adviseur plattelandsontwikkeling

0592-315121
06-37271453