Teruggaaf energiebelasting dorpshuis Roswinkel

Dorpshuis Roswinkel heeft ruim € 10.000 retour ontvangen van de belastingdienst!

Dorps- en buurthuizen komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) teruggave van de energiebelasting. Dat kan met terugwerkende kracht van 5 jaar. Sommige dorpshuizen gaan er vanuit dat zij daar geen aanspraak op kunnen maken, maar dat is vaak onterecht.

Afgelopen najaar heeft het dorpshuis in Roswinkel, met behulp van de BOKD, een aanvraag ingediend met een positief resultaat van maar liefst € 10.866. Dat bedrag was welkom met het oog op een verbouwing en investeringen in het verduurzamen van het dorpshuis.

Vraagt uw dorpshuis nog geen teruggaaf van de energiebelasting aan? Kijk naar de voorwaarden of neem contact op met adviseur dorpshuizen Paul van Schie. Bellen mag natuurlijk ook: 0592-315121.