Terugblik ‘Slotbijeenkomst Pilot Verduurzaming Drentse Dorpshuizen met Erfgoedwaarden’

Op dinsdag 5 juli jl. vond de goed bezochte bijeenkomst over de verduurzaming van Drentse dorpshuizen met erfgoedwaarden plaats in het dorpshuis van Witteveen, De Tille. De provincie Drenthe kijkt terug én blikt vooruit.

Provincie Drenthe:

We kijken terug op een informatieve avond waarin na enkele presentaties, dorpshuisbesturen, gemeentes, provincie en belangenpartijen met elkaar in gesprek gingen over dit actuele onderwerp.  De aanbieding van het onderzoeksrapport aan gedeputeerde Nelleke Vedelaar vormde een belangrijk moment en om dat te onderstrepen gaf de gedeputeerde het rapport door aan de aanwezige bestuurders van De Tille. Vooral om daarmee te benadrukken dat voortvarendheid in de aanpak van verduurzaming gewenst is.  

De provincie wil de dorpshuizen graag ondersteunen bij de verduurzaming. Wilt u snel aan de slag met de verduurzaming van uw dorpshuis? Bent u benieuwd wat er mogelijk is voor uw dorpshuis en welke financieringsmogelijkheden er zijn? Wij gaan graag het gesprek over uw dorpshuis aan! Neem daarvoor contact op met duurzamedorpshuizen@drenthe.nl Enkele dorpshuizen hebben zich al aangemeld voor een startgesprek. 

Toelichting 5 juli  

Architect Rob Hendriks trapte de bijeenkomst af met een presentatie over het gebruik van dorpshuizen, van de (buiten)ruimtes en de soms creatieve oplossingen die invulling geven aan de kloof hiertussen. Kunnen de ruimtes bijvoorbeeld opgedeeld worden en is gebruik van een mobiel podium mogelijk? Zijn er meer gebruiksmogelijkheden voor de buitenruimte? Vervolgens ging energie-expert Aron Banninga, die zich had verdiept in de 10 energiescans, in op de actuele energiehuishouding van de dorpshuizen. Zijn dringende oproep aan in feite alle dorpshuizen in Drenthe luidt, om snel aan de slag te gaan met verduurzaming. Met de huidige energieprijzen loont verduurzaming en des te sneller er plannen gemaakt worden en uitgevoerd, des te beter het is voor de dorpshuizen!  

Architectuurhistoricus Wijnand Galema sloot het programma af met een interessante rondleiding, waarin de bijzondere ‘kasteelachtige’ vorm van het dorpshuis De Tille werd uitgelegd en waarin een boeiende les in historisch kleurgebruik was opgenomen. Zoals ook in het rapport toegelicht, zijn de cultuurhistorische waarden en karakteristieken van dorpshuizen onderdeel van het dorp zelf en bieden deze tegelijkertijd inspiratie voor verduurzamingsingrepen. Cultuurhistorische waarden staan ontwikkeling niet in de weg!  

Een mooi rapport, maar hoe nu verder?  

Nu er concrete aanbevelingen en een breed toepasbare methodiek voor alle Drentse dorpshuizen klaar voor gebruik liggen, pakt de provincie de draad op en heeft onderzocht hoe de provincie de dorpshuisbestuurders hierbij kan ondersteunen. Wij bieden een startgesprek aan met de relevante expertises op basis van de situatie, behoeftes en wensen van uw dorpshuis. Bijvoorbeeld, heeft u wensen om te verbouwen of heeft u moeite met de verhuur van de ruimtes? Ligt er al een energiescan of zijn jullie al een eind op weg met verduurzamen? Wij komen graag met u in gesprek!  

Het rapport, de inhoud van dit project en videoverslag van 5 juli kunt u ook op de website van de Provincie Drenthe vinden:  Verduurzamen van dorpshuizen met erfgoedwaarden vereist integrale aanpak – Provincie Drenthe 
Voor vragen en/of opmerking n.a.v. de bijeenkomst op 5 juli, het onderzoeksrapport of de inhoud van deze mail, kunt u een bericht sturen naar m.vannetten@drenthe.nl. Of belt u anders met projectleider Sander Uiterwijk, 06-22470196.  

  • Sander Uiterwijk (Projectleider vanuit Cultuurhistorie & Ruimte – Provincie Drenthe)  
  • Rob Hendriks (DAAD Architecten)  
  • Wietske Attema (DAAD Architecten)  
  • Wijnand Galema (Architectuurhistoricus)  
  • Aron Banninga (Ingenieursbureau Archipunt)  
  • Ugo Leever (Programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed – Provincie Drenthe)  
  • Jasper Vos (Programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed – Provincie Drenthe)  
  • Minke van Netten (Beleidsteam Cultuurhistorie & Ruimte – Provincie Drenthe)