Terugblik op februari: Concrete plannen maken voor mooie bewonersinitiatieven

Wat hebben we in Drenthe een geluk met inwonersgroepen die zich inzetten voor hun eigen dorp of dorpshuis. Ze zijn bereid om op vrijwillige basis plannen te maken voor hun dorp en zetten zich in om die plannen om te zetten in acties. In februari ondersteunden we een aantal van deze initiatieven doormiddel van twee workshops. Niet alleen gericht op het concreet maken van plannen, maar ook op het slim aanpakken van fondsenwerving, subsidies, en zelfwerkzaamheid.

informatie en creativiteit

Deelnemers kregen praktische tips over fondsenwerving, vergezeld van bruikbare achtergrondinformatie. Daarna was het tijd voor de mindmap-sessie – een creatieve manier om ideeën van het hoofd naar papier te brengen. Doelen, draagvlak, doelgroep en een tijdlijn kwamen zo in beeld.

kennisuitwisseling

Waar het echt om draaide? De kracht van samenwerking en kennisdeling tussen dorpsinitiatieven. Als je met een groep mensen in een ruimte bent die allemaal de insteek hebben om er de schouders onder te zetten, ontstaat er een leuke dynamiek. Ideeën werden gedeeld, krachten gebundeld, en ervaringen uitgewisseld. Wij waren erbij als klankbord, en richtingaanwijzer.

BOKD: verbinden en versterken van dorpen en dorpshuizen

BOKD blijft zich inzetten om waardevolle samenwerkingen te stimuleren, dorpen, dorpshuizen en collectieve inwonersinitiatieven te ondersteunen bij het realiseren van hun dromen en plannen. Want samenwerken maakt elk dorp sterker en levendiger.