Terugblik op CPO inspiratie cafés

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap oftewel CPO. 

In de afgelopen twee weken hebben we drie  CPO inspiratie cafés georganiseerd, in samenwerking met de Woonwensfabriek en de Rabobank, onder het motto Samen Zelf Bouwen

We zijn te gast geweest bij de woonwensfabriek en de laatste keer in het dorpshuis in Weerdinge. De deelnemers uit 14 dorpen (en steden) en van een gemeente waren enthousiast en open. Ons meenemend in waar ze staan, maar ook waar de uitdagingen liggen.

De drie organiserende partijen hebben gedeeld op welk deel van het CPO proces zij iets kunnen betekenen. De BOKD in samenwerking met Dorpsbelangen maken de bewoners bewust van de mogelijkheden, door uitzetten van enquêtes en het houden van informatieavonden. . Als er groep geïnteresseerde zelfbouwers in het dorp aanwezig is en er zicht op een bouwlocatie dan wordt deze groep in contact gebracht met het Impulsteam wonen van de Provincie Drenthe, die de groep wegwijs maakt in het CPO-proces.

De Woonwensfabriek heeft veel ervaring op het gebied van vraaggericht ontwerpen en bouwen. Zij hebben een netwerk van architecten en aannemers die bij kunnen dragen aan de woonwensen van de groep. CPO groepen kunnen altijd vrijblijvend contact opnemen als ze vragen hebben.

De RABO bank kan de CPO groepen, met hun CPO desk ondersteunen met financieel advies en niet onbelangrijk, er kan snel een bankrekening geopend worden door de groep. De CPO-desk kan ook bijdragen in de aanloopkosten van het proces, met een subsidie van 5000 Euro. Ook de RABO staat open voor advies aan de groepen.

Op de drie avonden zijn dan ook al verschillende afspraken gemaakt.

Mooi om te zien dat deze bijeenkomsten ook bijdragen aan het verlagen van de drempel en dat het leidt tot afspraken en elkaar beter kunnen vinden. Ook onderling werd er veel uitgewisseld tussen de initiatieven over genomen stappen.

Daarnaast was te merken dat de verschillen in waar de initiatieven staan groot is en dat maakt het mooi.  Naast de presentaties door de drie organisaties, was er bij de Cafés veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringskennis tussen de deelnemers.

We kijken tevreden terug op drie mooie avonden, die zeker een vervolg gaan krijgen.