Terugblik Inspiratiecafé Inwonerskracht Drenthe

Samenwerken voor een levendig en sociaal Drenthe!

Op 1 oktober 2021 organiseerden CMO STAMM en BOKD in samenwerking met de provincie Drenthe een eerste inspiratiecafé inwonerskracht Drenthe. Dit inspiratiecafé vloeit voort uit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe. Binnen diverse beleidsthema’s staan eigenaarschap, zeggenschap en participatie steeds meer op de agenda. En op veel plekken komen inwoners van dorpen en wijken met hun eigen plannen, wensen en initiatieven. Hoe kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen we samen werken aan een levendig en sociaal Drenthe?

Het Inspiratiecafé biedt de mogelijkheid om je netwerken te versterken en kennis, informatie en ervaringen te delen en inspiratie op te doen. In het eerste Inspiratiecafé deden we dit met een lezing van, en aansluitend een gesprek met, Liesbeth van de Wetering, een workshop van Femke Heythekker en met een oproep van Drentse jongeren tot meer samenwerking en zeggenschap.

Jongeren willen samenwerking en zeggenschap

Een enthousiaste groep Drentse jongeren (die niet aanwezig kon zijn) heeft nagedacht over hún ideeën over een levendig en sociaal Drenthe. Ze gingen hierover onlangs in gesprek met bestuurders, raadsleden en organisaties, onder leiding van prinses Laurentien van Oranje.

Hun conclusie: jongeren willen meer zeggenschap én ze hebben tips voor een betere verbinding met overheden en maatschappelijke organisaties. Ook bewonersinitiatieven kunnen hier hun voordeel doen. De jongeren worden van harte uitgenodigd in het volgende Inspiratiecafé (februari 2022).

Democracy ain’t easy

Liesbeth van de Wetering zet zich met hart en ziel in voor lokale en regionale samenwerking. Ze verzorgde een boeiende lezing over democratische vernieuwing en samenwerking met inwoners. Ze deelde ervaringen, valkuilen en tips voor iedereen die zich bezighoudt met participatie. Zo ging o.a. in op het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie, ze presenteerde aandachtspunten voor gesprekken met gemeenten, participatiewerktools en een kompas voor wijkdemocratie.

Na haar speech was er in een werkgroepsessie volop gelegenheid om hierover met Liesbeth door te praten over. Het werd een levendig gesprek over de kloof tussen de systeemwereld en de leefwereld van dorpen en wijken. Ervaringen en vraagstukken van bewonersinitiatieven, gemeenten en organisaties (welzijn, woningcorporaties) zijn gedeeld en bediscussieerd. Veel aandacht voor rollen, verantwoordelijkheden, de veranderende samenleving, wijk- en gebiedsgericht werken en het belang van burgerschapsonderwijs.

Dorpsvisies, omgevingsvisie en methodieken

‘Dorpsfemme’ Femke Heythekker ging in haar presentatie in op de rol van dorpsbewoners in het in stand houden van sterke en vitale dorpsgemeenschappen. Een dorpsvisie is daarbij een beproefd instrument dat een integraal beeld kan schetsen van de gewenste toekomst van een dorp. Hiermee is het ook een mooi instrument om in te zetten in (of juist naast) participatietrajecten rondom bijvoorbeeld Omgevingsvisie en energietransitie.

Femke ging in op een aantal nieuwe methodieken om te komen tot een dorpsvisie, die met name de dialoog in het dorp (en daarmee draagvlak) stimuleert én aanzet tot acties. De dorpsvisie is daarmee al lang niet meer een wensenlijstje dat dorpen over de schutting gooien bij de gemeente.

Een door Femke zelf ontwikkelde methodiek voor dialoog én actie is het Optrommelen, inmiddels op ruim 20 plekken met succes toegepast.

Tweede inspiratiecafé

Op vrijdag 11 februari 2022 volgt het tweede inspiratiecafé. Ook een uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Fenna Bolding of Alle Postmus.