Terugblik 1,5 meter sessie: bijeenkomst rekenhulp en actualiteiten

We geven je een terugblik van 2 december jl. toen een online 1,5 meter sessie werd gehouden over de onderwerpen: rekenhulp, Motie Frisse start en tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Let op: vul de komende week de rekenhulp in en stuur deze door naar jullie contactpersoon binnen de gemeente.

Tijdens de sessie werd gebruikt gemaakt van een powerpoint:

Rekenhulp

Deze tool is vanaf de zomer beschikbaar en met name geschikt om je inkomstenderving zichtbaar te maken. Dat is van waarde zodat je ook richting gemeente (je contactpersoon) aan kunt geven waarop je verlies maakt en een appel kunt doen op mogelijke ondersteuning. Voor de gemeente is het van waarde om overzicht te hebben; waar loopt het spaak en wie redt zich voorlopig.
Daarnaast kan de rekenhulp van waarde zijn voor het invullen van je aanvraag TVL (zie hieronder).

In de powerpoint staat beschreven wat de aanleiding voor het maken van deze tool is en tips voor het invullen van de rekenhulp.

Let op! Bied de ingevulde rekenhulp uiterlijk 15 december aan bij jullie contactpersoon van de gemeente! Meer informatie over de rekenhulp vind je hier

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Laten we er niet omheen draaien; elk dorpshuis kampt met inkomstenderving. Inkomsten blijven uit, vaste lasten moeten betaald worden. Om hierin tegemoet te komen is de regeling TVL weer opengesteld. Maak hiervan gebruik! Voor het vierde kwartaal kun je tot en met 29 januari 2021 een aanvraag indienen. Meer informatie daarover, klik hier

Motie Frisse start en voordelen voor buurt- en dorpshuizen

Het sociale leven in dorpen, kernen en wijken hapert al 8 maanden lang en het einde van die periode is nog niet in zicht. Tal van sociaal-culturele activiteiten waarin vrijwilligers een grote rol spelen, hebben geen doorgang kunnen vinden. Activiteiten in buurt- en dorpshuizen drogen op, financiële tekorten lopen op en vrijwilligers haken af. Op woensdag 11 november is door de provincie de ‘Motie Frisse Start na Corona’ aangenomen waardoor er extra middelen vrij komen om ook buurt- en dorpshuizen te ondersteunen. Meer informatie volgt zodra aanvraagprocedure en voorwaarden bekend zijn. Houd onze website in de gaten!

Vooruitblik naar de toekomst

Dat het sociale leven zo stil staat, houdt de gemoederen van de dorpshuizen bezig: hoe bereiden we ons voor op de toekomst; hoe krijgen we straks de mensen die gebruik maken van het dorpshuis, weer in ons pand? Er werd een oproep gedaan om met elkaar een blik op de toekomst te werpen. Een goed thema voor een volgende 1,5 meter sessie!