Teleurstelling afbouw salderingsregeling bij dorpshuizen en sportverenigingen

De Drentse aanjagers van verduurzaming van dorpshuizen en sportverenigingen zijn teleurgesteld in de afbouw van de salderingsregeling, zoals die door minister Wiebes is voorgesteld. Voor dorpshuizen en sportverenigingen komt geen uitzonderingspositie. Daardoor verliezen deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen een belangrijk stuk rendement.

aanloop

Paul van Dijk (Drenthe Sport Duurzaam), Paul van Schie (BOKD) en Peter Zwiers (PvdA Drenthe) hebben in 2018 intensief actie gevoerd. Honderden bestuurders van sportverenigingen en dorpshuizen uit het hele land hebben de petitie ondertekend om de negatieve gevolgen van het afschaffen van de salderingsregeling af te schaffen op te vangen. Naast al deze lokale bestuurders is de petitie ook ondersteund door organisaties als NOC*NSF, KNVB, LVKK en Sportkracht 12, waarmee er ondersteuning is van de miljoenen gebruikers van deze belangrijke voorzieningen.

uitzondering gerechtvaardigd

De sportverenigingen en dorpshuizen zijn door de minister geschaard in hetzelfde type elektriciteitsverbruik als woningen. Volgens Van Dijk, Van Schie en Zwiers worden daarbij verkeerde aannames gebruikt. In de berekeningen van TNO wordt ervan uitgegaan dat deze voorzieningen ook in de zomermaanden gebruikt worden en eigen elektriciteit gebruiken. Uit representatief onderzoek is gebleken dat bijna alle dorpshuizen en sportverenigingen in de zomermaanden gesloten zijn. In deze maanden wordt 39% van het jaarverbruik opgewekt en is het eigen verbruik minimaal. TNO gaat uit bij sportverenigingen van 25% eigen verbruik en bij dorpshuizen van 30% eigen verbruik. Concrete onderbouwing van deze gegevens ontbreekt en staat haaks op de resultaten van de ervaringsdeskundigen. Nader onderzoek naar de juistheid van deze gegevens is gewenst.

crisis

Door de huidige coronacrisis hebben dorpshuizen het moeilijk. Zij komen ook niet in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Rijk. Ook sportverenigingen hebben op dit moment geen inkomsten meer, maar kunnen wel gebruik maken van de crisismaatregelen van het Rijk.

Doordat deze voorzieningen nu interen op hun eigen vermogen, is de bereidheid om te investeren in verduurzaming verder weggenomen. De onzekerheid van de afgelopen twee jaar heeft al als een rem gewerkt op verdere verduurzaming. Dat is een ongewenste situatie.

Generieke afzwakking een verbetering

Uiteraard is er tevredenheid dat de salderingsregeling minder snel is afgeschaft. De druk vanuit onder andere onze actie heeft tot enkele aanpassingen geleid. Dat is prettig te constateren. De kern van het probleem wordt echter niet aangepakt.

aanpassen regeling alsnog gewenst

Het aanpassen van de voorgestelde aanpassing is alsnog gewenst. Een uitzonderingspositie voor sportverenigingen en dorpshuizen is noodzakelijk. We roepen alle partijen op dit alsnog mogelijk te maken.

Lees hier het bericht van RTV Drenthe over dit onderwerp.