Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) geopend

Sinds 21 maart 2023 is het mogelijk om de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aan te vragen. Een regeling waar ook buurt- en dorpshuizen gebruik van kunnen maken als in ieder geval de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Op de website van de RVO lees je meer over de voorwaarden en hoe je de aanvraag kunt voorbereiden. De periode waarover je een tegemoetkoming kunt krijgen betreft 1 november 2022 tot 31 december 2023. Aanvragen kan tot 2 oktober 2023.

Buurt- of dorpshuis

Of je als buurt- of dorpshuis in aanmerking komt is erg afhankelijk van de individuele situatie, maar de verwachting is dat de TEK voor een deel van de dorpshuizen interessant is. Ook als je bijvoorbeeld onder het prijsplafond voor kleinverbruikers valt, kun je van deze regeling gebruik maken. Dit zal dan vooral interessant zijn als je verbruik hoger is als het plafond. 

informatie

Voor alle informatie met betrekking tot de regeling, voorwaarden, voorbereiding en aanvragen verwijzen we naar de website van de RVO