28 oktober symposium ‘Markestenen terug op hun plek’

Vereniging Drentse Boermarken en Stichting Drents Agrarisch Erfgoed organiseeert een symposium onder de titel ‘Markestenen terug op hun plek’.

Markestenen werden vanaf de vroege Middeleeuwen door de Boermarken gebruikt om de grenzen van hun grondgebied te markeren. Naast het dorp zelf bestond het grondgebied van de Boermarke uit de es, de groenlanden en het veld. Waar de dorpsgebieden elkaar raakten, groeide de noodzaak te bepalen welk gebied van wie was en waar de grens moest liggen. Als er geen logische grens was, geschiedde de afbakening met stenen, de markestenen.

Eeuwenlang was deze indeling bepalend voor de ruimtelijke indeling van het zandgedeelte van provincie Drenthe. Met de invoering van de gemeenten in 1811 kwam daar mondjesmaat verandering in. De nieuwe grenzen volgden vaak de oude en ook binnen de gemeenten bleven de markegrenzen bestaan. Pas bij de door de regering opgelegde scheiding van de marken in 1847 en 1886 verloren de stenen langzamerhand hun functie. Sindsdien zijn veel markestenen verdwenen. Ze lagen in de weg bij ruilverkavelingen, bij samenvoeging van percelen, bij verkoop van bouwland of bij het omleggen van een weg.

Recentelijk is het besef gegroeid dat markestenen een belangrijk cultureel erfgoed vertegenwoordigen, wat geleid heeft tot initiatieven om ze hun plek terug te geven, zoals in Zeijen, Eext en Annen. Het symposium wil dit breed onder de aandacht brengen en een stimulans zijn voor andere Boermarken en plaatselijke verenigingen om ook daar het fenomeen markesteen en markegrens weer een plek te geven. Er zal worden ingegaan op de cultuurhistorische-, educatieve- en toeristische aspecten van de marke en zijn grenzen.

Het belooft een mooi programma te worden en een onderdeel is de plaatsing van een markesteen tussen Gees en Zwinderen. Aan het symposium zijn geen deelnamekosten verbonden. U kunt zich tot uiterlijk 30 september aanmelden. De organisatie wil met dit symposium een groot aantal personen en organisaties  betrekken bij dit belangrijk stukje erfgoed in Drenthe.

AANMELDEN: bij voorkeur via mail info@boermarken.nl of door een schrijven naar Secretariaat VDB, Drentse Statenlaan 3, 9451 GN Rolde