Symposium ‘Echt OV, daar kom je verder mee’

Hoe houden we het platteland bereikbaar en leefbaar
 • Vrijdag 27 september 2019
 • 13:30 – 17:30 uur (inloop vanaf 13:00 uur)
 • Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten
 • Deelname aan het symposium is gratis

Het openbaar vervoer op het platteland staat onder druk. Dikke lijnen worden dikker, de dunne worden dunner of verdwijnen helemaal. Lijnen worden gestrekt, bushaltes verdwijnen. Soms worden er alternatieven ontwikkeld, maar sluiten die aan bij wat de reizigers willen?

Het Consumentenplatform OV Drenthe en de BOKD nodigen u uit voor het symposium: “Echt OV, daar kom je verder mee!”

Reizigers en belangenorganisaties geven hun visie op het belang van goed OV in het landelijke gebied.

Voorlopig programma

13.00 uur        Inloop

13.30 uur        Opening door mevrouw Willemien Dirks, voorzitter Consumentenplatform OV Drenthe

 • Voorstellen dagvoorzitter de heer Benno de Jong.
 • René Coveen (voorzitter van de werkgroep Kleinschalig OV van Rover): Hoeveel vormen van kleinschalig OV zijn er eigenlijk?
 • De heer Andries Middelbos met een vocaal intermezzo
 • Hans Ende (lid van het DB van Rover): Vervoersarmoede, wat heeft dat voor gevolgen?
 • Ruimte voor stellen van vragen en discussie

Pauze

 • De heer Edwin de Jong Noordelijke Rekenkamer. Rapport van de Noordelijke Rekenkamer
 • De heer Andries Middelbos met een vocaal intermezzo
 • BOKD: presentatie rapport “Inventarisatie openbaar vervoer en bereikbaarheid kleine Drentse dorpen” en het aanbieden van het rapport aan de gedeputeerde (onder voorbehoud)
 • Ruimte voor het stellen van vragen en discussie.

17.00 uur        Afsluiting en borrel

Aanmelding

Bent u ook benieuwd naar de problemen en oplossingen voor het bereikbaar houden van het platteland, meld u dan aan voor dit symposium. Stuur een e-mail met vermelding van uw voornaam, achternaam en uw organisatie naar ovconsumentenplatform@ovbureau.nl. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 13 september. We verwachten een groot aantal deelnemers, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.