Subsidie Collectieve energie-initiatieven

Goed nieuws! De provincie Drenthe stelt de subsidie Collectieve energie-initiatieven beschikbaar. Met deze regeling kunnen Drentse inwoners die in een lokaal initiatief al bezig zijn met duurzame energie, subsidie krijgen. Ook bewonersgroepen die hiermee aan de slag willen, maar nog geen coöperatie hebben opgestart kunnen aanspraak maken. Het oprichten van een energie-coöperatie kost geld, veel tijd en energie. Zijn er in uw dorp energieprojecten die worden opgestart of kent u bewonersgroepen die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn? Attendeer ze op het bestaan van de regeling en help de initiatieven succesvol te maken.

wat houdt de subsidieregeling in?

De subsidie is beschikbaar voor een nieuwe of bestaande energiecollectief/bewonersgroep uit de provincie Drenthe. In de oprichtingsfase hebben zij geen of nauwelijks middelen om stappen te ondernemen. Daarnaast hebben ze behoefte aan professionele ondersteuning om projecten daadwerkelijk te laten slagen. De subsidie heeft als doel een bijdrage leveren aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale energieprojecten. En deze collectieven helpen tot uitvoering te komen.

waar kunt u de subsidie voor aanvragen?

De subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven bevat een bedrag van € 300.000,-.

De volgende zaken kunnen aangevraagd worden via de regeling:

  • Maximaal 5000 euro voor het oprichten van een energiecoöperatie
  • Maximaal 7500 euro voor de voorbereiding van energieprojecten
  • Maximaal 10.000 euro voor het uitvoeren van een concreet project

De regeling is open vanaf 1 januari 2021.

hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt subsidie aanvragen via het subsidieloket van provincie Drenthe. Deze vindt u via: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/.

meer informatie

Om nieuwe en bestaande energie-initiatieven goed te informeren over deze regeling organiseert de provincie samen met de Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) en de Energiewerkplaats Drenthe (EWD) in 2021 een digitale informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst leggen zij uit wat hoe nieuwe initiatieven ondersteund kunnen worden, wat de subsidieregeling inhoudt en u kunt vragen stellen. U ontvangt hiervoor later nog een uitnodiging.

Wilt u nu alvast meer informatie? Klik hier

Of neem contact op met de provincie Drenthe, via post@drenthe.nl of via 0592 – 36 55 55.