Startfase CPO via Plaatselijk Belang Oranjedorp

Een vijftal jaren geleden heeft Plaatselijk Belang Oranjedorp een leefbarometer in het dorp uitgezet. Daaruit bleek helder een behoefte aan nieuwbouw voor zowel starters als ouderen die graag in Oranjedorp willen blijven wonen.

De kavels in Oranjedorp zijn gemiddeld 2000 m2 groot en het dorp heeft alleen vrijstaande huizen. Hierdoor is het kunnen blijven wonen in het vertrouwde dorp onmogelijk, maar is het wel een uitgesproken behoefte. Huizen die te koop worden aangeboden zijn voor starters onbetaalbaar.

Plaatselijk Belang heeft toen een werkgroep opgericht en is een eerste oriënterend gesprek met de gemeente gestart. De gemeente was enigszins terughoudend en wilde vooral ‘bewijs’ van haalbaarheid van onze plannen. Oftewel…. is er wel echt belangstelling. Als we die kunnen aantonen en een geschikte kavel zouden hebben, waren we opnieuw van harte welkom voor een volgend gesprek.

De werkgroep heeft ‘in stilte’ verschillende mogelijke kavels onderzocht. Daaruit komt één kavel van 9000m2 als zeer geschikt naar voren. Verder zijn er een paar keer informatiebijeenkomsten georganiseerd voor mogelijk belangstellenden. Het liep niet meteen storm, het verhaal moest zich nog verder vertellen.

Uiteindelijk is in 2023 een CPO gestart met 10 belangstellenden. Alle beschikbare kavels zijn hiermee ingevuld, 4 jongeren die in Oranjedorp willen blijven wonen. Naast 6 oudere gezinnen die het dorp niet meer hoeven te verlaten.

Voor meer informatie over de CPO Oranjezathe zie www.oranjezathe.org.