Startersgids BTW voor maatschappelijk vastgoed

btw

Kiezen voor BTW belaste prestaties kan dorpshuizen financieel voordeel opleveren. Vanzelfsprekend is het dan wel verplicht de BTW wet- en regelgeving correct toe te passen in de bedrijfsvoering. En dat is voor veel gemeenschapsaccommodaties een lastige opgave. Om de kennis en expertise op het gebied van BTW belaste prestaties breed toegankelijk te maken voor alle gemeenschapsvoorzieningen heeft de provincie Gelderland besloten het voortouw te nemen in de ontwikkeling van de De Startersgids BTW voor maatschappelijk en overheidsvastgoed.

In opdracht van de Provincie Gelderland is de startersgids opgesteld door ICS Adviseurs in samenwerking met EFK Belastingadviseurs.