Stand van zaken Openbaar Vervoer

Eind 2018 hield BOKD een enquête over Openbaar Vervoer en de hubtaxi onder haar leden. Dat resulteerde in reacties van ruim 70 dorpen. Op 27 september 2019 organiseerden we in samenwerking met het Consumentenplatform Openbaar Vervoer een symposium met de titel ‘Echt OV, daar kom je verder mee’. Download hier het verslag van het symposium.

Tijdens het symposium presenteerden we de resultaten van ons onderzoek en overhandigden het eerste exemplaar van ons rapport aan gedeputeerde Cees Bijl.

Het openbaar vervoer is voor een brede groep inwoners én bezoekers van dorpen van belang. De grootste doelgroep zijn de schoolgaande jeugd en studenten, daarnaast zowel woon-werkverkeer, ouderen, mensen zonder auto of rijbewijs, asielzoekers en zeker ook in een aantal plaatsen toeristen. Men vindt dat OV belangrijk is voor de leefbaarheid van het platteland, als vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven, voor de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen, voor behoud van jongeren, maar ook ter voorkoming van eenzaamheid én het is beter voor het milieu.

Slechts een derde van de dorpen die gereageerd heeft, is daadwerkelijk goed bereikbaar met het OV. We hopen als BOKD dat overheden en vervoerders de wensen van dorpsbewoners nadrukkelijker ter harte nemen en zich inzetten voor het realiseren van goede OV-voorzieningen op het platteland.

Als BOKD vragen we aandacht voor

  • Een betere bereikbaarheid van dorpen via reguliere lijndiensten en opstapplaatsen in of nabij dorpen.
  • Een betere afhandeling van klachten en het direct betrekken van dorpsbewoners bij wijzigingen in het OV-aanbod door het OV-bureau Groningen Drenthe. Hierin is ook een taak weggelegd voor zowel de provincie én de gemeenten, als direct verantwoordelijken voor de leefbaarheid van de kleine kernen.
  • Een ander alternatief dan de hubtaxi voor dorpen waar geen regulier OV is.
  • Verbindingen richting de regio’s Zwolle / Leeuwarden / Steenwijk en verder.
  • Waar het niet anders kan, in samenwerking met dorpsbewoners te experimenteren met alternatieven op dorpse schaal. Alternatieven die bij voorkeur net zo betaalbaar, betrouwbaar, vindbaar en voor iedereen toegankelijk zijn als het reguliere OV.

Dat het loont om je te roeren als de buslijn uit je dorp verdwijnt, blijkt in Spier en Wijster, lees verder. De bus keert daar na een jaar weer terug. Ook de dorpen Eexterveen, Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Gieterveen zijn in actie gekomen tegen de voorgenomen sluiting van haltes. Tijdens het symposium nam de gedeputeerde de uitnodiging aan om langs te komen in deze dorpen om de situatie te bespreken. Zie ook de compensatieregeling hieronder.

Wijzigingen dienstregeling per 15 december 2019

Elk jaar in december start een nieuwe dienstregeling voor het Openbaar Vervoer. Voor sommige dorpen, met name in Noord-Oost Drenthe, gaat er veel veranderen. Verschillende haltes en routes komen te vervallen. Lees hier welke dit zijn. Voor enkele dorpen geldt per 15 december ook een compensatieregeling voor gebruik van de Hubtaxi.

We zijn zeer benieuwd naar de ervaringen met deze compensatieregeling en willen deze in het voorjaar ook met het OV Bureau evalueren. Meld je ervaringen bij ons en bij het OV Bureau.