Stand van zaken Kracht van de Veenkoloniën

Al veel groepen bewoners werken samen aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn in de dorpen en buurten in de Drentse en Groninger Veenkoloniën. Dit noemen we de Kracht van de bewonersinitiatieven.  Werken aan een gezonde omgeving en een gezond leven gebeurt op veel manieren, van bestrijding van eenzaamheid en armoede, burenhulp tot het gezamenlijk aanleggen van natuurspeelplaatsen en beweegtuinen. Al deze activiteiten dragen bij aan de gezondheid en dat vanuit het eigenaarschap van de bewoners zelf!

De bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën gaat de komende vier jaar aan de slag om het netwerk van bewoners initiatieven te versterken en uit te breiden. Hiervoor zijn middelen en personeel beschikbaar, een team van vier professionals, waaronder BOKD.

In Drenthe kunnen alle dorpen en buurten in gemeenten Coevorden, Aa en Hunze, Emmen, Borger-Odoorn en Hoogeveen zich aansluiten bij de Kracht van de Veenkoloniën. U kunt uw interesse kenbaar maken door het invullen van een korte vragenlijst,  klik op de volgende link: https://goo.gl/forms/QXAHypxlP9qJxLdp2

De aftrap voor het programma is op zaterdag 6 april, met een inspiratiebijeenkomst in Huize Bareveld, een historische plek op de grens van de Drentse en Groninger Veenkoloniën. Er bij zijn? Noteer het alvast in uw agenda.