Stand van zaken BOKD Projectbureau

Voor 2018 staat er al een aantal dorpsprojecten op de rol op de vijf thema’s waar het projectbureau van de BOKD zich mee bezighoudt. Een deel van het programma staat al vast, maar er is altijd ruimte voor vragen van dorpen en dorpshuizen. Een greep uit de projecten waarmee we zeker aan slag gaan:

Dorpsontwikkeling

De zes dorpsbelevingsonderzoeken die eind 2017 uitgevoerd zijn, worden eind januari gepresenteerd door de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden. Hierop volgend gaat BOKD met de Dorpsbelangenorganisaties van Drouwenerveen, Odoorn, Gasselte, Drouwenermond, Valthe en Buinerveen/Nieuw-BuinenWest aan tafel om de resultaten verder uit te werken.

2018 wordt een belangrijk jaar voor de dorpen in de gemeente Coevorden als het gaat om de invoering van het Dorpsbudget. BOKD begeleidt de werkgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van een aantal dorpen, gemeente en Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

De demografische veranderingen, ontgroening en vergrijzing op het platteland gaan onverminderd door in 2018. De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat de veranderingen niet hetzelfde zijn voor de dorpen in Drenthe. Om dit beter te begrijpen gaat een masterstudent van Rijks Universiteit Groningen (RuG) aan de slag onder het motto “It takes a child to raise a village”.

Naar verwachting zullen de  leader projecten in Buinerveen (Dorpsplein “Het kloppende hart”) en Valthe (Dorpsplein ’t Perron) afgerond worden.

Zorg en Welzijn

In het kader van Zorg en Welzijn staat een tweetal projecten op het programma. Met Kracht voor de Veenkoloniën gaat BOKD, Groninger Dorpen en Agora Europa bewonersinitiatieven in de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden en Emmen ondersteunen bij het versterken van hun zeggenschap en eigenaarschap, om de maatschappelijke meerwaarde op het gebied van positieve gezondheid te vergroten.

Afgelopen jaar is BOKD begonnen met projecten rondom groepen bewoners die moeite hebben om financieel rond te komen (armoede), zich eenzaam voelen en vanuit een andere cultuur in het dorp zijn komen wonen (statushouders). Hierbij kijken we vooral naar de rol van dorpsorganisaties. In 2018 gaan we dit verder uitwerken in het kader van de Inclusieve Dorpen, waar iedereen die wil een bijdrage kan leveren aan de gemeenschap en waar niemand buitengesloten wordt. Met het dorp Hollandscheveld werken we aan de toepassing van de kanskaartenmethode met inkomensversterkende voorzieningen en in Gasselternijveen is BOKD nauw betrokken bij de plannen tegen eenzaamheid.

Natuur en Landschap

In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe werkt BOKD met de dorpen Taarlo, Schoonloo, Grolloo en Oudemolen aan de invulling van een van de uitgangspunten van de Landschapsvisie voor Het Nationaal Park de Drentsche Aa: het versterken van de bewonersbetrokkenheid bij het beheer en onderhoud van het landschap. Dit moet uiteindelijk leiden tot collectief streekbeheer.

Ons water uit de Drentsche Aa is een programma van provincie, waterschappen en het waterleidingsbedrijf om samen met de bewoners en gebruikers van het stroomgebied de kwaliteit van het drinkwater uit de Drentsche Aa te verbeteren. In het kader van “Veeg je straatje schoon” is BOKD betrokken bij het programma onderdeel dat met de bewoners uit het gebied opgepakt wordt.

Cultuur en kunst

In 2018 gaat BOKD aan de slag met twee cultuurhistorische projecten: de terugkeer van de Valtherschans in het gelijknamige dorp en een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de paardenstalling bij de Marechausseekazerne in Eexterveenschekanaal.

Wonen en leefomgeving

In Wachtum werkt BOKD samen met Dorpsbelangen aan de invulling van een van de onderdelen van hun dorpsvisie: het woonwensenonderzoek.

In Anloo heeft BOKD “het virtuele dorp van de toekomst” geïnitieerd. Met behulp van een virtuele tour in de toekomst kan de discussie over de ontwikkelingen die op het dorp af komen, bespreekbaar gemaakt worden. In 2018 gaan we de virtuele tour afronden en presenteren aan de buitenwereld.

 

Naast al deze mooi programma’s zijn we als projectbureau nog in gesprek met andere dorpen en betrokken partijen om een nog breder programma met de ledendorpen en dorpshuizen uit te kunnen voeren.