Stage lopen bij BOKD

Vanuit BOKD werken veel samen met onderwijsinstellingen en verbinden hen aan concrete
dorpsinitiatieven. Dit vergroot onze inzet, levert veel nieuwe inzichten en ideeën op en geeft
studenten een mooi inzicht in het werk van actieve dorpen. Die ervaring nemen ze mee
in hun verdere loopbaan. Dit najaar loopt Koen stage bij BOKD en stelt zich hieronder voor.

Mijn naam is Koen Banté, ik ben 22 jaar oud en loop als onderdeel van mijn opleiding Management van de Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein tussen september en november stage bij de BOKD. Tijdens deze stage volg ik het team van adviseurs en werk ik mee in hun projecten. Door middel van deze stage oriënteer ik mij in het werkveld en wil ik graag kennismaken met het ontwikkelingsproces van relatief kleine nederzettingen.

Op het moment houd ik me bezig met de organisatie van de Drentse dorpendag, achtergrondinformatie opzoeken voor fondsenwerving door dorpshuizen, natuurinclusiviteit in dorpen rondom het Drentsche Aa-gebied en het verbeteren en aanscherpen van onderzoeksmethodes, zodat ze gemakkelijker toepasbaar zijn in de praktijk. Het is voor mij buitengewoon interessant om mijn leerstof in het werkveld gebruikt te zien worden. Daarbij ontdek ik tegelijkertijd ook de visie van zowel de BOKD als andere organisaties zoals Landschapsbeheer, Agrarische Natuur of de Provincie Drenthe op dezelfde thema’s.

Op het moment  van schrijven (28 september 2021)  ben ik op iets minder dan de helft van de stageperiode en hoop ik nog een leerrijk en plezierig restant van de stage tegemoet te gaan!