Speel het Kleine Kernen spel

Dorpen die na willen denken over hun rol, nu en in de toekomst, kunnen vanaf deze week het Kleine Kernen Spel lenen bij BOKD. De eerste 10 dorpen die zich aanmelden kunnen we gratis begeleiding bieden bij het spelen van het spel.

In het spel worden 16 voorbeelden uit de praktijk van dorpen voorgelegd. Deelnemers reflecteren over de rol die ze daarbij zouden willen spelen. Ook worden ze geconfronteerd met hoe andere dorpsorganisaties in dit geval zouden handelen.

Rol Dorpsbelangen

De voorbeelden in het spel en de mogelijke rollen voor de dorpsorganisatie komen voort uit het onderzoek dat de Universiteit Utrecht in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen  uitvoerde onder 16 dorpsorganisaties in het hele land. In het onderzoek worden vier rollen onderscheiden: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager

Spel aanvragen?

Meer info of het spel meteen aanvragen? Neem contact op met Alle Postmus, consulent dorpen BOKD via a.postmus@bokd.nl of 0592-315121.