Sociale Agenda

“Gezond, gelukkig en veilig opgroeien in Drenthe. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goede zorg, voldoende onderwijs, passende woningen, zonder armoede. In Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Met Sociaal Drenthe gaan we met gemeenten en betrokken partijen aan de slag om dit te realiseren. Vóór en met de inwoners van Drenthe.”

Afgelopen maanden heeft de Provincie stappen gezet om te komen tot een Sociale Agenda voor Drenthe. Ook BOKD wordt nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de Sociale Agenda. Een bijzonder proces, want het sociale domein is de afgelopen jaren steeds meer verschoven van provincie naar gemeenten. Door veel provincies wordt dit niet meer als kerntaak gezien en wordt er (soms fors) op bezuinigd. Lees hier wat de provincie vertelt over de Sociale Agenda.