Sociale Agenda Drenthe: “Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!”

In juni 2020 heeft het Drents Parlement de Sociale Agenda van de provincie Drenthe goedgekeurd. Gedeputeerde Hans Kuipers is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze agenda en vertelt hierover in een videoboodschap. Hiermee gaat de provincie investeren in een levendig en sociaal Drenthe. Waarbij de initiatiefkracht van de inwoners en noaberschap centraal staan. Dit is een bijzondere ontwikkeling, want veel provincies hebben zich de afgelopen jaren terug getrokken uit het sociale domein. Een aantal uitgangspunten van de Sociale Agenda zijn:

 • Werken aan projecten waaraan behoefte bestaat en waarvoor veel belangstelling is;
 • Deze projecten zijn van grote invloed op het sociale leven van de Drentse inwoners;
 • Samenwerking staat voorop;
 • Het geld wordt zoveel mogelijk direct aan de inwoners besteed.

De Sociale Agenda is uitgewerkt in zes thema’s:

 1. Leefbaarheid en bereikbaarheid
 2. Wonen
 3. Gezondheid en vitaliteit
 4. Iedereen doet mee!
 5. Armoede en laaggeletterdheid
 6. Onderwijskwaliteit en gelijke kansen

De gehele tekst van de Sociale Agenda lees je op de website van provincie Drenthe.

Op zoek naar goede projecten

Provincie Drenthe heeft middelen en mensen vrijgemaakt om dit te realiseren en is op zoek naar ideeën en plannen voor een socialer Drenthe. Ook bewonersinitiatieven zijn uitgenodigd om hun plannen in te dienen. Een aantal heeft daar al op gereageerd. Heb je een idee voor een initiatief dat past in deze agenda? Schrijf het op en deel het met ons. Vanuit BOKD denken we graag met je mee om samen tot een plan te komen. We zijn ook goed op de hoogte van de aanvraagprocedure, mogelijke samenwerkingspartners en andere financiers.

Waar kun je zoal aan denken?

Concreet kun je hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

 • Initiatieven op het gebied van sport en beweging, goede en lokale voeding en bewonersontmoetingen;
 • Ondersteunen van ( zorg)coöperaties  en zorgexperimenten van bewonersinitiatieven in de dorpen, buurten en wijken;
 • Toegankelijkheid: realiseren van ontmoetingsmogelijkheden voor inwoners die uitgesloten dreigen te worden zoals: mensen met dementie, autisme, psychiatrische problematiek, nieuwkomers;
 • Ontwikkelen van vervoersmogelijkheden in je dorp, buurt of wijk;
 • Wonen in je eigen dorp of buurt;
 • Versterken van de functie en functieverbreding van buurt- en dorpshuizen.

Actieve rol BOKD

Vanuit BOKD hebben we een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van de Sociale Agenda. We hebben er (natuurlijk samen met anderen) voor gezorgd dat het werk van dorpen en dorpshuizen veel aandacht krijgt in de Sociale Agenda en de daaruit voortvloeiende ambities voor de komende jaren. Denk daarbij aan de functieverbreding van dorpshuizen, het opstellen van dorps(zorg)visies en het ondersteunen en versterken van het werk van de vele vrijwilligers in Drenthe. In de uitvoering van de Sociale Agenda zijn we door de provincie bestempeld tot systeemorganisatie.