Sociaal-cultureel centrum De Schalm ontvangt 15.000 euro van het Kansfonds

Sociaal-cultureel centrum De Schalm in Nieuw-Amsterdam/Veenoord ontvangt een bijdrage van 15.000 euro van het Kansfonds. Het geld is bestemd voor een nieuwe keuken in het nieuwe multifunctionele centrum. Daarin worden maaltijden voor ouderen bereid.

Daardoor kunnen ouderen langer deel blijven uitmaken van de gemeenschap van het tweelingdorp en dat komt hun welzijn zeer ten goede. Het bestuur van De Schalm is blij met de steun van het fonds.

Kansfonds helpt mensen die oog hebben voor kwetsbare mensen in de samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Het fonds steunt kansrijke projecten die deze mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Zo’n zeshonderd projecten worden gesteund met een financiële bijdrage.

De Schalm vervult een belangrijke functie voor de kwetsbare mensen in het dorp, die voor hun sociale contacten vaak sterk op deze voorziening zijn aangewezen. Daarmee draagt De Schalm bij aan het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid van het dorp.

Bron: Emmer Coerant