Slotbijeenkomst functieverbreding

In 2019 startte het experiment ‘pilot functieverbreding dorpshuizen’. Centraal stond: neem de kans om te experimenteren met uitbreiding van functies in het dorpshuis. Afgelopen dinsdag werden de bevindingen opgehaald tijdens de slotbijeenkomst.

Hoe het experiment begon, lees je hier. Ook lees je hier ervaringen en info over de samenwerkingspartners.

Wat zijn de ervaringen?

Experimenteren is leren: wat gaat wel en wat gaat niet goed. Daarvoor hadden de deelnemende dorpshuizen zogenoemd handgeld gekregen vanuit een subsidie van de provincie Drenthe. Dat handgeld werd niet zomaar gegeven. Alle deelnemende dorpshuizen hadden hiervoor een projectplan geschreven. Op één van de volgende vier themagebieden gingen de dorpshuizen aan de slag: beter benutten, (in)formele zorg, kunst & cultuur en sport & bewegen.

Tijdens de slotbijeenkomst werd teruggeblikt, ervaringen gedeeld en vooruitgekeken.

Terugblik: opvallend zijn de volgende woorden die het vaakst zijn genoemd in een evaluatieverslag en waarop de deelnemende dorpshuizen – ook naar de toekomst toe – graag willen leren:

  • samenwerken loont: tussen dorpshuizen onderling en met de verenigingen in het dorp en anderen. Doe niets gescheiden wat samen kan
  • kennis vergaren en daar hulp bij krijgen
  • elkaar blijven ontmoeten
  • hulp geven en hulp vragen – binnen het dorpshuis en ook dorpshuizen onderling. Daarmee wordt bedoeld: meer van elkaar opsteken – hoe kunnen we dat organiseren en wat zou de BOKD daarin kunnen betekenen?
  • vrijwilligers – broodnodig maar ook goed vindbaar gedurende de pilot.

In de bijlage vind je de resultaten per dorpshuis plus een korte reactie op hun leerpunten.

Het experiment ‘pilot functieverbreding dorpshuizen’ is mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe. In het project werd samengewerkt tussen dorpshuizen, BOKD, Sport Drenthe, Kunst & Cultuur, Biblionet en Zorgbelang.