Sleen krijgt elektrische deelauto

Elektrische deelauto in Sleen

bron artikel: werkgroep Duurzaam Sleen

Sleen krijgt een elektrische deelauto. Een mooi initiatief van inwoners, tot stand gekomen samen met de werkgroep Duurzaam Sleen van Dorpsbelangen. De auto krijgt een eigen laadpaal op een centrale plek in het dorp. Iedereen van 18 die minimaal een jaar een rijbewijs heeft, kan zich aanmelden als lid voor het autodelen en kan de auto per uur of per dag huren. 

Traject

Het traject startte in september 2019 via een oproep op de dorpswebsite www.sleen.nu. Voor de belangstellenden werd een informatieavond georganiseerd en er bleek voldoende animo te zijn. Een kink in de kabel was dat de mensen die deel wilden nemen, ongeveer 10, maar heel beperkt wilden huren. Verhuur van enkele uren of dagdelen per maand met een kleine groep deelnemers, is niet rendabel voor de verhuurder. 

De initiatiefnemers klopten via Dorpsbelangen aan bij de gemeente. Gemeente Coevorden bleek bereid het experiment financieel te steunen vanuit het Initiatievenfonds. Ruim een jaar na de eerste informatieavond is het zover en kan de auto een plekje krijgen. 

Proef 

De auto staat voor een periode van minimaal twee jaar in Sleen. De gedachte is dat er een gewenningsperiode nodig is en het gebruik gaat groeien. Als blijkt dat er voldoende deelname is en het rendabel is, dan blijft er een deelauto in Sleen.  

De deelauto is een auto van EasyDriving uit Midwolde. Wie lid wordt, sluit een contract af met EasyDriving. Ben je lid, dan krijg je toegang tot de app OnzeAuto. Met die app kun je reserveren, de auto openen en sluiten en je afmelden. In het dorp komt een conciërge, iemand die enigszins op de auto past en er mee naar de wasstraat kan als het nodig is. 

Mobiliteit

In coronatijd is de mobiliteit sterk afgenomen. Geen ideale periode om een proef als deze te starten. De initiatiefnemers zien dit anders: een grote groep mensen heeft hun tweede auto in de afgelopen periode nauwelijks gebruikt en/of gaat de komende periode veel meer thuiswerken. Voor deze groep mensen is die deelauto een alternatief om toch mobiel te zijn. Het deelautoinitiatief richt zich vooral op die groep, de inwoner die een tweede auto heeft en die heel weinig gebruikt. Nog een reden om in het nieuwe jaar te starten met de deelauto is dat het openbaar vervoer steeds verder ingeperkt wordt. 

Elektrisch

Waarom een elektrische auto? Een brandstofauto is toch makkelijker voor de huurder? Dat is natuurlijk waar, maar het initiatief komt vanuit de duurzame hoek. Met een elektrische auto stimuleren we de energietransitie en laten we huurders kennismaken met het elektrisch rijden. Overigens was nog een keuze die gemaakt moest worden: welk type auto zet je in? De auto met de goedkoopste huurprijs heeft ook het minste bereik (100-150 kilometer). De auto’s met groot bereik, hebben hoge huurkosten. De keuze is gevallen op een auto die 200-250 kilometer kan rijden. Vanuit Sleen heen en weer naar Groningen of Zwolle kan dan zonder bijladen. De huurkosten zijn dan € 3,50 per uur en € 35 per dag. Het vermoeden is trouwens dat de auto vooral voor kleine afstanden wordt gebruikt, maar dat zal de praktijk uitwijzen. 

Ander punt bij het elektrisch rijden: er moet een laadpaal zijn. De openbare laadpaal in Sleen heeft maar eén aansluiting en mag niet onttrokken worden aan openbaar gebruik. Heel logisch. Voor de deelauto Sleen (kortweg DAS) komt een aparte laadpaal en een speciaal verkeersbesluit van de gemeente.

Start

Op zaterdag 9 januari is de officiële start. Inwoners kunnen dan proefritjes maken en kennismaken. Vanaf 10 januari is de auto voor de deelnemers te reserveren. Initiatiefnemers Teun de Vries en Géke Mennink zetten zich in om het gebruik van de deelauto te promoten en hopen op succes voor DAS.

Meer info op www.sleen.nu/das. Vragen? Mail naar autodelensleen@gmail.com