Samenwerken tegen eenzaamheid

Op 31 mei  hebben BOKD en gemeente Aa en Hunze een workshop over eenzaamheid georganiseerd in Dorpshuis de Kiep (Eexterveenschekanaal) onder leiding van Willie Oldengarm. Willie heeft veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij onder andere ouderen en heeft hiervoor in de praktijk een aanpak voor dorpen ontwikkeld.

Volgens de statistieken van de RIVM en de GGD heeft  40% van de inwoners van 19 jaar en ouder last van eenzaamheid. Eén op de 12 inwoners (8%) ervaart ernstige tot zeer ernstige vormen van eenzaamheid. Uit de Dorpsbelevingsonderzoeken in Aa en Hunze van 2016 kwam ook naar voren dat een kleine 10% van de respondenten zich eenzaam voelt,  Eenzaamheid komt onder alle groepen voor, van jong tot oud. Hoogste tijd dus om hierbij stil te staan

Vertegenwoordigers van een viertal dorpen (Annerveenschekanaal, Eexterveen, Gasselternijveen en Eexterveenschekanaal) en een wethouder van de gemeente zijn deze middag bijgepraat over wat eenzaamheid is, wat je er mee kunt doen en wat niet en hoe je dit als dorp op kunt pakken. Buurtwerkers van Impuls welzijn schoven ook aan omdat zij het directe aanspreekpunt van de inwoners in de dorpen zijn.

Willie werkt volgens de zogenaamde ketenaanpak. De basis van deze aanpak is het signaleren en het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Belangrijk hierbij is een stukje aandacht voor je medemens, een luisterend oor kan vaak al heel veel betekenen. Een ander punt van aandacht is het versterken van je actieve sociale netwerk, de dorpsgemeenschap kan hier als een vangnet fungeren.  Of dit gaat werken is afhankelijk van de eenzame persoon in kwestie, wil hij of zij hier iets mee doen dan kunnen er stappen gemaakt worden. Is dit niet het geval is het altijd een goed idee om in contact te blijven.

En wil iemand een stap zetten, kom dan niet te snel met je eigen oplossingen aandragen. Wat wil de persoon eigenlijk zelf? Zo is niet elke eenzame persoon gebaat bij activiteiten.  Misschien wil de persoon wel vrijwilligerswerk doen, wil hij of zij een maatje om mee te fietsen of gewoon een luisterend oor.

Een belangrijke constatering van de deelnemers is dat er korte lijnen moeten bestaan met het sociale team voor de “niet pluis” situaties die vragen om professionele hulp.  Dorpsbewoners moeten weten dat ze direct contact kunnen zoeken met het Sociaal team maar ook signalen kunnen doorspelen naar buurtwerk.

Van de vier aanwezige dorpen hebben de vertegenwoordigers van Gasselternijveen aangegeven dat zij zich verder willen verdiepen in een dorpsaanpak  rondom eenzaamheid.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op met Luit Hummel van de BOKD  of kijk  eens bij Willie Oldengarm voor meer informatie.

De workshop is mogelijk gemaakt door het programma Kans Voor de Veenkoloniën.