Samen maken we Drenthe Hartveilig

De Stichting Hartveilig Drenthe heeft als doel om in heel Drenthe voldoende actieve reanimatie-netwerken te creëren en in stand te houden, zodat er voldoende burgerhulpverleners zijn om binnen 6 minuten te kunnen reanimeren bij een hartstilstand.

Een belangrijk gegeven hierbij is dat het in onze provincie voor ambulances niet altijd mogelijk is om binnen de cruciale aanrijtijd van zes minuten op de plaats te arriveren!

Een goed reanimatienetwerk met voldoende burgerhulpverleners is daarom van levensbelang.

De stichting zet zich actief in om Drenthe hartveilig te maken met voldoende burgerhulpverleners en voldoende AED’s, die 24/7 beschikbaar en compleet zijn.

Wij werken samen met de Vereniging Drentse Gemeenten en zijn partner van HartslagNu.

Hartveilig Drenthe kan (buurt)verenigingen, dorpsbelangenverenigingen, gemeenten, wijkcentra, bedrijven, etc. ondersteunen met kennis en kunde bij het opzetten en in stand houden van een reanimatienetwerk en de aanschaf en het actief inzetten van een AED.

Vragen die onder andere kunnen spelen zijn:

  • Hoe geef je een initiatief vorm?
  • Hoe leid ik de vrijwilligers op?
  • Hoe verloopt een oproep voor reanimatie?
  • Wat betekent het krijgen van een oproep voor reanimatie voor je?
  • Welke AED moet ik aanschaffen?
  • Waar hang ik die AED op?
  • Wat zijn de aanschafkosten van een AED?
  • Hoe kom ik aan de benodigde gelden?
  • Zijn er onderhoudskosten voor een AED?

Hartveilig Drenthe kan je adviseren over de diverse opleidingen / opleiders. Dat kunnen commerciële opleiders zijn maar ook opleiders van de K.N.V. EHBO of het Nederlandse Rode Kruis. Ook is het mogelijk om vanuit de Stichting HartVeilig Drenthe adviezen te geven over fondsenwerving en/of sponsoring voor aanschaf van één of meerdere  AED’s.

Wat doet Hartveilig Drenthe niet?

De Stichting Hartveilig Drenthe heeft geen commerciële belangen. Daarom worden er door de stichting geen AED’s aangeboden. Ook biedt de Stichting geen directe financiële ondersteuning.

De adviezen en de ondersteuning van de Stichting Hartveilig Drenthe zijn echter wel geheel gratis!

Wij zouden daarom graag vrijblijvend met de BOKD van gedachten wisselen over hoe het met de hartveiligheid in de dorpen gesteld is en wat er eventueel verbeterd kan worden en wat hier mogelijk voor nodig is.

Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u mailen naar: info@hartveiligdrenthe.nl en nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen.

Met hartelijke groet,

namens Stichting Hartveilig Drenthe

Arwoud Snippe (voorzitter)