‘Samen bouwen wij Drenthe’

In het coalitieakkoord ‘Samen bouwen wij Drenthe!’ 2023-2027 is de ambitie van provincie Drenthe helder weergegeven: Samen werken aan een levendig en sociaal Drenthe. Hoewel veel Drenten tevreden zijn met hun leven, geldt dat niet voor iedereen. Steeds meer inwoners
hebben moeite om rond te komen, hebben zorgen over hun toekomst en verliezen het vertrouwen in de overheid. Het college is betrokken bij haar inwoners en voelt zich verantwoordelijk om samen met haar partners bij te dragen aan de sociale opgaven in onze provincie. Met de Sociale Agenda 2024-2029 zetten zij zich in om hier een verschil in te maken, door samen te blijven bouwen aan een Drenthe voor elkaar!

“De grote opgaven van deze tijd vragen om ongelijk te investeren in gelijke kansen voor elke Drent. Dat gaan wij doen!”
Aldus Yvonne Turenhout, gedeputeerde provincie Drenthe

Ook onze voorzitter Jofien Brink ging in gesprek over hoe we toekomstig willen samenwerken in Drenthe. Lees hieronder het verslag daarover.