Samen bouwen aan de energietransitie in het Drentsche Aa Gebied

Begin november kwamen dorpsgroepen bijeen in ’t Haolerhoes te Hooghalen om het project ‘Energietransitie en participatie Drentsche Aa’ feestelijk af te sluiten. In dit project werkten de Natuur en Milieufederatie Drenthe, BOKD en het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool de afgelopen jaren samen met dorpsgroepen in het Drentsche Aa gebied aan het verder brengen van de energietransitie.

Nieuwsgierig naar de ervaringen van de dorpsgroepen?

Het proces van de dorpsgroepen stond tijdens het project centraal. Als afsluiter hielden we reflectiesessies met de dorpsgroepen, om hun ervaringen in kaart te brengen. Hoe hebben zij dit proces ervaren, wat ging goed en waar liepen ze tegenaan? Wat was hun aanpak en welke activiteiten hebben zij ontplooid? Deze ervaringen hebben we opgetekend in een bundel: ‘Dorpsverhalen, samen bouwen aan de energietransitie in het Drentsche Aa gebied.’ Een waardevol document voor iedereen die werkt aan de lokale energietransitie. Bekijk de dorpsverhalen hier

Onderzoek: wat willen de inwoners?

Kenniscentrum NoorderRuimte deed onderzoek naar wat inwoners van het Drentsche Aa gebied wel en niet willen bij deze energietransitie. Welke energiemaatregelen zij vinden passen bij het gebied en welke voorwaarden ze hier bij hebben. De resultaten hebben we gevat in een document: ‘Drentsche Aa, dit is waar ik voor sta!’ Bekijk het rapport hier.

De energietransitie gaat door

Het project ‘Energietransitie en participatie Drentsche Aa’ sluiten we af. Maar natuurlijk stopt de energietransitie niet met dit project. De groepen gaan door met hun belangrijke werk. Momenteel evalueren we het project. Ook kijken we naar de mogelijkheid om groepen jaarlijks bij elkaar te brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en mee te laten denken over ontwikkelingen in het Nationale Park. Heb je vragen hierover, neem contact op met projectleider Remco Mur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe via r.mur@nmfdrenthe.nl. Peter Mol (p.mol@nmfdrenthe.nl) blijft vanuit de Natuur en Milieufederatie Drenthe het aanspreekpunt voor lokale (energie)initiatieven.