Rondetafelgesprek Krimp

Op 8 maart organiseerde BOKD in samenwerking met Marit Gorter een rondetafelgesprek met experts én ervaringsdeskundigen uit de dorpen van Borger-Odoorn. Aanleiding was het onderzoek dat Marit in 2017 is gestart naar factoren die bijdragen aan lokale verschillen in bevolkingskrimp. Borger-Odoorn bleek daarvoor een interessante casus, want krimpende regio en als enige gemeente veel inzicht in migratie tussen dorpen onderling (de meeste gemeenten houden dit alleen op gemeentelijk niveau bij). Lees hier meer over het onderzoek van Marit en de scenario’s die ze presenteert.

In het onderzoek wordt gepleit voor een aanpak op dorpse schaal omdat er grote verschillen zijn tussen dorpen onderling. Een verklaring voor deze verschillen lijkt o.a. te liggen in ruimtelijke facetten (zand versus veen) en de aanwezigheid van Triple A voorzieningen (Arts, Apotheek en Aldi).

Met de vakinhoudelijke experts, vertegenwoordigers van de gemeente en bijna alle dorpen in Borger-Odoorn hebben we een gesprek gevoerd over wat bouwstenen zijn voor een aanpak op dorpse schaal. Daarbij werd nadrukkelijk aangetekend dat je een aantal zaken niet op dorpsniveau kúnt oppakken. Op onderstaande foto staan alle genoemde bouwstenen. We gaan als BOKD deze bouwstenen verder uitwerken en beschrijven.