Regeling voor versnelling verwijdering asbestdaken in Drenthe

Provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft hiervoor de ‘Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’ vastgesteld. De regeling is een subsidie in de vorm van een lening met lage rente. Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een asbestdak, kunnen vanaf 15 november 2017 een beroep doen op deze regeling voor het saneren en vervangen van het dak. Dit kan een uitkomst zijn voor dorpshuizen die onvoldoende middelen hebben om het asbestdak te laten verwijderen, maar is ook een mogelijkheid voor particulieren. Lees verder