Red onze buurt- en dorpshuizen: geen marktwaarde maar meerwaarde

Vanuit onze stedelijke tegenhanger LSA Bewoners, Democratie in Uitvoering en Sterke Plekken is een beweging gestart om te sturen op meerwaarde in plaats van op marktwaarde.

“Door de fixatie op de marktwaarde van vastgoed komen buurt- en dorpshuizen onder druk te staan. De kosten worden te hoog en de begroting komt niet meer rond. Veel gemeenten kijken naar de marktwaarde van hun vastgoed. Als het vastgoed meer waard wordt, verhoogt men de huur. Het buurt- of dorpshuis sluit. En dat is slecht voor de wijk of het dorp. Dat kan anders en dat moet anders!

Stoppen met de fixatie op de marktwaarde van deze plekken is een keuze die nodig gemaakt moet worden. Help mee om ontmoetingsplekken in wijken, buurten en dorpen te behouden en het denken over maatschappelijk vastgoed op te schudden!”

Hoe?

Deel dit bericht, bezoek de site www.geenmarktwaardemaarmeerwaarde.nl en onderschrijf de oproep. Dat helpt om een beweging te starten om ontmoetingsplekken te waarderen om hun meerwaarde voor de buurt in plaats om hun marktwaarde in de boeken.

Wil je meer?

Meld je dan aan voor onze benen-op-tafel-sessie op 6 april. Denk mee over het vinden van een oplossing.  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwufumtrT4uEtwfPI7mQZPgqEL7YIlrapwI

bron: LSA Bewoners