Rapport regeldruk bij vrijwilligersorganisaties

Onlangs is het rapport ‘regeldruk bij vrijwilligersorganisaties’ naar de Tweede Kamer gestuurd door de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming. Verschillende brancheorganisaties waaronder Vereniging NOV zijn uitgenodigd voor een overleg over de mogelijke implicaties en vervolgacties. Het rapport is opgesteld door onderzoeksbureau Sira Consulting.

Hier vind je de Kamerbrief en hier het Rapport van Sira Consulting. Het rapport gaat over de stapeling en complexiteit van wet- en regelgeving en de mogelijke oplossingen.

Aanleiding voor het onderzoek was het alarmerende geluid vanuit vrijwilligersorganisaties, goede doelen en fondsen via onder andere de petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers’. Denk aan het UBO-register, de AVG en de WBTR. De petitie kan nog altijd getekend worden!

Meer informatie op de website van Vereniging NOV.