Provincie stimuleert nieuwe wooninitiatieven

Er is vanuit de Drentse Woon- en Sociale Agenda een ondersteuningsstructuur opgezet in Drenthe voor de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige particuliere wooninitiatieven. Initiatieven kunnen in hun ontwikkelfase een subsidie voor onafhankelijk advies en begeleiding aanvragen om te komen tot een haalbaar plan. De provincie stelt in totaal € 150.000,– beschikbaar voor startsubsidies. Ook is er € 500.000,– beschikbaar voor renteloze leningen voor het ontwikkelen van een initiatief.

De provincie wil met deze ondersteuning zorgen voor meer maatwerk voor passende en betaalbare woningen voor onder andere jongeren, ouderen of groepen met een bijzondere zorg – of woonbehoefte. Lees hier meer over de regeling.

Starterswoningen in Vledder als pilot

Een van de eerste dorpen die gebruik hebben gemaakt van de nieuwe regeling zijn Vledder en Wateren. De provincie Drenthe heeft een startsubsidie van € 4.537,50 aan het bewonersinitiatief ‘Samen Sterk’ in Vledder gegeven om negen starterswoningen te realiseren en eenzelfde bedrag aan ‘Naober Plus’ voor een nieuwe woonleefgemeenschap in het dorp Wateren. Met dit geld kunnen de initiatiefnemers professionele ondersteuning inschakelen om hun plannen uit te voeren.

foto: Provincie Drenthe

BOKD brengt initiatieven in beeld

We zien vanuit BOKD de afgelopen tijd veel nieuwe wooninitiatieven in de dorpen ontstaan en krijgen ook regelmatig vragen vanuit dorpen om ondersteuning bij het starten van een initiatief. We zijn daarom ook erg blij met deze provinciale regeling. In de voorbereidingen op de Sociale Agenda hebben we daar ook regelmatig voor gepleit.

In het voorjaar van 2022 willen we een Drenthebreed overzicht van wooninitiatieven én plannen maken. Alle dorpsbelangenorganisaties krijgen daarvoor per mail een korte vragenlijst toegestuurd.