Provincie kondigt nieuwe steun voor vrijwilligersorganisaties aan

Hoewel Provinciale Staten nog akkoord moeten geven, kondigt de Provincie een nieuwe steunmaatregel aan voor vrijwilligersorganisaties, waaronder dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties. Deze regeling is vergelijkbaar met de eerdere regeling ‘Frisse start’ uit 2021.

Bron: Provincie Drenthe

Vrijwilligersorganisaties ontvangen van de provincie via hun gemeente financiële steun, zodat zij een frisse doorstart kunnen maken met hun activiteiten die weer binnen de coronamaatregelen mogelijk zijn. De Drentse gemeenten regelen voor hun eigen gemeente de verdeling van de middelen, omdat zij het beste inzicht hebben in de vrijwilligers en hun organisaties die actief zijn in hun gemeente.

De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan een levendig en sociaal Drenthe.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Of het nu voor hun sportvereniging is of de scouting, een cultuurevenement, hulp bij de zorg, het vergroenen van een straat of het opstarten van buurtavonden in het dorpshuis: vrijwilligers maken op alle plekken in Drenthe het leven mooier. Samen met de gemeenten geeft de provincie graag – na het succes van vorig jaar – een steuntje in de rug aan alle vrijwilligers die staan te popelen om hun werk weer op te pakken.”

Per gemeente wordt, afhankelijk van het aantal inwoners, een budget beschikbaar gesteld tussen € 50.000,- en € 100.000,-. In totaal gaat het om € 675.000,- voor heel Drenthe.

De subsidieregeling is de uitwerking van de motie ‘Frisse doorstart na corona’, die met brede steun in Provinciale Staten is aangenomen. Onder voorbehoud van goedkeuring van een begrotingswijziging hiervoor door Provinciale Staten, wordt de subsidieregeling op 14 maart 2022 opengesteld voor gemeenten.

Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/frissedoorstart.