Provincie komt met subsidie voor beter leven in Drentse wijken, buurten en dorpen

Groepen inwoners uit Drenthe die vrijwillig bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in eigen buurt, wijk of dorp kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatief. Dit kan via de nieuwe subsidieregeling ‘Wijk-buurt-dorp initiatieven’ die het college van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld. Het gaat om inwonersinitiatieven zoals activiteiten in een dorpshuis, groenonderhoud of het organiseren van vrijwillige zorg.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Met deze regeling willen we inwoners vanuit de Sociale Agenda stimuleren om hun eigen dorp, wijk of buurt aantrekkelijker te maken om te leven. Inwoners zien als eerste en weten als beste wat er in hun woonomgeving moet gebeuren. Bewonersinitiatieven groeien door tot grotere duurzame initiatieven als woon-zorg combinaties en dorpscoöperaties. Wij ondersteunen deze mooie ontwikkelingen waar dat kan, met de kennis van onze partners en financiële steun. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe.” 

Gelijke verdeling over Drenthe
De provincie stelt in totaal €360.000,– beschikbaar verdeeld over drie regio’s: Zuid-Oost Drenthe, Zuid-West Drenthe en Noord-Drenthe. De subsidieregeling wordt op 14 maart 2022 opengesteld.

Meer informatie is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/inwonersinitiatieven

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het doen van een aanvraag? Informeer bij de adviseurs van BOKD over de hulp die zij kunnen bieden. Dat kan door rechtstreeks contact op te nemen of te mailen met info@bokd.nl.