Provincie Drenthe stelt € 85.000 beschikbaar voor verduurzaming dorpshuizen

De provincie Drenthe stelt € 85.000 beschikbaar voor het verduurzamen van buurt- en dorpshuizen in Drenthe. De extra middelen worden ingezet voor technisch advies en ondersteuning van buurt- en dorpshuizen bij het maken van plannen.

Provincie en BOKD hebben een nulmeting en benchmarkonderzoek uitgevoerd bij de Drentse buurt- en dorpshuizen. De uitkomsten van de nulmeting en benchmark zijn mede bepalend voor de inzet van de extra financiële middelen. Als het project aanslaat bij de dorpshuizen dan komt er waarschijnlijk een vervolg.

Het geld kan worden ingezet voor deskundig advies. Dat kan een energiescan zijn, maar ook maatwerk advies zoals bijvoorbeeld een thermografische scan, energiemonitoring of QuickScan zonnepanelen. BOKD kan dorpshuizen ondersteunen bij het maken van plannen en het zoeken naar financiële middelen om de plannen te kunnen realiseren.

Op dinsdagavond 15 oktober zal er in het provinciehuis een informatiebijeenkomst Energiebesparing worden georganiseerd waar dorps- en buurthuizen worden geïnformeerd over de mogelijkheden.